"Boże narodzenie" jako punkt odniesienia do pracy międzyprzedmiotowej uczniów na zajęciach językowych – propozycje studentów kierunku pedagogiczno-językowego

Marek Krawiec

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej


Abstrakt

The author of this article demonstrates that Christmas, due to its multidimen-sional character, can be the basis for cross-curricular work of foreign language learners. By analyzing examples of cross-curricular activities suggested by university students who specialize in pedagogy and language, he argues that Christmas can be an adequate topic for the introduction of cross-curricular content in a foreign language class and for the development of different learners’ skills both at the primary and secondary levels. On the basis of the material collected from university students, he draws a conclusion that information from various school subjects can be integrated around Christmas within the monodisciplinary model which has been suggested in scholarly literature and which is discussed together with other models in the theoretical part of this article.


Słowa kluczowe:

Christmas, foreign language classes, cross-curricular work of primary and secondary school students, CLIL, activities suggested by university students


British Council. 2019. Chritsmas tips. W: https://www.teachingenglish.org.uk/article/christmas-tips [Dostęp 20 III 2019].

Broda Renata, Stekla Agata. 2004. Boże Narodzenie po angielsku i niemiecku. „Języki Obce w Szkole” nr5: 94-97.

Dąbrowska Bożena 2004. Christmas tree. „Języki Obce w Szkole” nr5: 149.

Falkowska-Winder Lidia. 2008. Boże Narodzenie – Christmas. „Języki Obce w Szkole” nr5: 158-163.

Janik Anna. 2004. Boże Narodzenie na biegunie polarnym, czyli wykorzystanie Internetu na lekcji języka francuskiego. „Języki Obce w Szkole” nr5: 63-65.

Kijewska Joanna. 2004. Christmas story competition. „Języki Obce w Szkole” nr5: 89-93.

Krawiec Marek. 2017. Challenging and channelling cross-curricular content in a language class: Theoretical considerations. „Orbis Linguarum”Vol. 46: 207-217.

Krawiec Marek. 2018. Christmas songs as a basis for cross-subject work of EFL students. „Orbis Linguarum” Vol. 47: 487-504.

Luczywek Inez. 2009. Three models of integrating school subjects in Poland. W: CLIL Practice: Perspectives from the Field. Red. Marsh D., Mehisto P., Wolff D., Aliaga R., Asikainen T., Jesús Frigols-Martin M., Hughes S., Langé G. Jyväskylä: University of Jyväskylä: 44-54.

Olpińska Magdalena. 2010. Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych. „Języki Obce w Szkole” nr6: 26-38.

Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka. 2010. Użycie elementów CLIL we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego. „Języki Obce w Szkole” nr 6: 71-78.

Pala Grażyna. 2004. O wykorzystaniu tekstów realioznawczych na lekcjach języka angielskiego. „Języki Obce w Szkole” nr5: 93-94.

Pawlak Mirosław. 2010. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe: Założenia, praktyka, perspektywy. „Języki Obce w Szkole” nr 6: 13-26.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia. 2018.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 2017.

Pyka Joanna. 2004. Nauka w stacjach – tematyka bożonarodzeniowa. „Języki Obce w Szkole” nr5: 98-99.

Savage Jonathan. 2011. Cross-Curricular Teaching and Learning in the Secondary School. Abingdon, Oxon: Routledge.

Sielatycki Mirosław. 1999a. Metodyka nauczania zintegrowanego. W: Program Nowa Szkoła: Integracja międzyprzedmiotowa. Red. Dereń A., Grondas M., Sielatycki M., Społowicz G., Wasiak-Kowalska E. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: 15-41.

Sielatycki Mirosław. 1999b. Modele integrowania wiedzy. W: Integracja międzyprzed-miotowa. Red. Dereń A., Grondas M., Sielatycki M., Społowicz G., Wasiak-Kowalska E. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: 65-71.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Krawiec, M. (2019). "Boże narodzenie" jako punkt odniesienia do pracy międzyprzedmiotowej uczniów na zajęciach językowych – propozycje studentów kierunku pedagogiczno-językowego. Acta Neophilologica, 2(XXI), 7–20. https://doi.org/10.31648/an.4741

Marek Krawiec 
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej