ROSYJSKIE INTERNETOWE WPISY KONDOLENCYJNE (CZ. 2)

Ewa Kaptur

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Narloch

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ROSYJSKIE INTERNETOWEAbstrakt

This article continues to discuss issues taken up in the material published in ”Acta
Neophilologica” in 2014. So far, the attention has been turned to the meaning and the
scope of use of the Polish and Russian definition of obituary; it has been emphasized that
the Russian literature takes a different approach to the terms obituary and condolences;
a closer look has also been taken at the first obligatory components of condolence entries,
such as the initial formulas which are characteristic of the genre examined and the
methods of identification of the message addressees. This part discusses the remaining
components of condolences, i.e. the onomastic identification and the characteristics of the deceased, the identification of senders of Internet entries and the final formulas.
It has also been noticed that the crash of the governmental airplane on the territory of
a neighbouring country contributed to starting a more or less formal dialogue between
Russia and Poland.


Słowa kluczowe:

condolence entry, obituary, literary genre, value judgement in the language


Czopek-Kopciuch Barbara. 2004. Nick – nowa kategoria antroponimiczna? W: Współczesne odmiany języka narodowego. Red. Michalewski K. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 106-111.

Kaptur Ewa. 2008. Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych (na materiale poznańskich dzienników z roku 2001). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kaptur Ewa. 2012. Co mówią internetowe księgi kondolencyjne? Językowy kształt wybranych wpisów kondolencyjnych po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W: Język nowych mediów. Red. Michalewski K. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 63-76.

Kaptur Ewa, Narloch Andrzej. 2014. Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 1). „Acta Neophilologica” nr XVI(1): 53-64.

Kolbuszewski Jacek. 1997. Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ścigała Barbara. 2008. Wypowiedzi żałobne w Internecie. Analiza językowo-stylistyczna. „Język Polski” nr LXXXVIII: 318-328.
Pobierz


Opublikowane
2016-06-01

Cited By /
Share

Kaptur, E., & Narloch, A. (2016). ROSYJSKIE INTERNETOWE WPISY KONDOLENCYJNE (CZ. 2). Acta Neophilologica, 1(XVIII), 15–27. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/554

Ewa Kaptur 
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andrzej Narloch 
Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ROSYJSKIE INTERNETOWE