MEDYCYNA W DRUKACH BAZYLIAŃSKICH XVIII W.

Joanna Getka

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

Advice on the treatment of humans and animals published in Basilans’ handbooks and calendars
are an excellent material for studying the history of the development of medicine and veterinary
medicine in the territories of the Republic of Poland in the eighteenth century. They provide
information about the state of medicine, known diseases and their treatment.


Słowa kluczowe:

Basilan printings, medical advice, medical methods, 18th century, calendars


Baczko B., Hinz H., 1975, Kalendarz półstuletni 1750–1800, Warszawa.

Cubrzyńska-Leonarczyk M., 1993, Oficyna supraska 1695–1803. Dzieje i publikacje unickiej
drukarni bazylianów, Warszawa.

Getka J., 2013, Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek), Warszawa.

Gorczyńska M., 1999, Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–
1821), Lublin.

Kowalski P., 2000, Theatrum świata całego i poćciwy gospodarz, Kraków.

Opałek K., 1971, Nauka w Polsce okresu Oświecenia // Leśnodorski B. (red.), Polska w epoce
Oświecenia, Warszawa.

Rostworowski E., 1977, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa.

Ślękowa L., 1991, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku.
Wrocław.

Naruszewicz A., 1772, Chudy literat // Naruszewicz A., 2002, Satyry, Kraków.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Getka, J. (2018). MEDYCYNA W DRUKACH BAZYLIAŃSKICH XVIII W. Acta Neophilologica, 1(XVII), 59–69. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/626

Joanna Getka 
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski