Filmy Eldara Riazanowa w Polsce – z zagadnień recepcji

Maria Mocarz-Kleindienst

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstrakt

Eldar Ryazanov directed films including The Irony of Fate, Station for Two, Carnival Night, Beware of the Car, and Office Romance. These films, regarded as cult classics in Russia (the former Soviet Union), are also known to Polish fans of Russian films. This paper takes account of two periods of reception of Ryazanov’s films in Poland: primary reception (1960s – 1980s) and secondary reception (beginning of 2000s). The reception analysis was conducted based on the following materials: press articles, collective monographs, Polish Television archival material and internet forums. Consequently, several areas of interest of critics and viewers were identified, including the following: 1) the plot, 2) aesthetic and artistic impressions, 3) the reference of the director’s works to the works of the Polish film industry, 4) the director’s artistry, 5) the cast, 6) the quality of translation.


Słowa kluczowe:

Eldar Ryazanov, film reception, soviet cinematography


Bauman Jelena, Jurieniew Rostisław. 1987. Mała encyklopedia kina radzieckiego. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Bokszański Zbigniew. 1981. Recepcja kultury symbolicznej a praktyka interakcyjna odbiorcy. „Przegląd Socjologiczny” t. XXXIII: 5–18.
Chosiński Sebastian. 2009. Do śmiechu i do łez. (online) http: //www.esensja.pl (dostęp 15.06.2017).
Cybulski Marcin. 2013. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.
Darecki Mirosław. Ekran i widz: Dni filmu radzieckiego. (online) http: //biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/ Content/ 89868/dni%20filmu%20radzieckiego.pdf (dostęp 2.06.2017).
Europejskie kino gatunków. 2016. Red. Kletowski P. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gębicka Ewa. 1994. Sieć kin i rozpowszechnianie filmów. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Red. Zajiček J. Warszawa: Instytut Kultury, Komitet Kinematografii: 415–451.
Halberda Marek, Koniczek Ryszard. 1994. Czasopisma filmowe. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Red. Zajiček J. Warszawa: Instytut Kultury, Komitet Kinematografii: 477–493.
Koniczek Ryszard. 1968. Film radziecki w Polsce 1926–1966. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Piłat Walenty. 2000. Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Płażewski Jerzy. 1994. Film zagraniczny w Polsce. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Red. Zajiček J. Warszawa: Instytut Kultury, Komitet Kinematografii: 323–355.
Płażewski Jerzy. 2007. Historia filmu 1895–2005. Warszawa: Książka i Wiedza.
Radziwinowicz Wacław. 2008. Za co Rosjanie kochają Barbarę Brylską. (online) http://wyborcza. pl/1,75410,5405411,Za_co_Rosjanie_kochaja_Barbare_Brylska_.html (dostęp 7.06.2017).
Radziwinowicz Wacław. 2015. Umarł Eldar Riazanow. Radziecki Bareja, tylko bardziej. (online) http:// wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19293856,umarl-eldar-riazanow-radziecki-bareja-tylko-bardziej.html (dostęp 4.06.2017).
Riazanow Eldar. 2007. Nepodvedënnye itogi. Moskva: Vagrius [Рязанов Эльдар. 2007. Неподведённые итоги. Москва: Вагриус].
Skowronek Bogusław. 2011. Film w przestrzeni kultury audiowizualnej studia, szkice, interpretacje. Kraków: Lexis.
Szczerba Jacek. 2013. Polacy ciągną na Moskwę. (online) http://wyborcza.pl/ 1,90539,14028982,Polacy_ciagna_na_Moskwe.html (dostęp 13.06.2017).
Wojnicka Joanna. 2015. Kino sowieckie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W: Historia kina. T. 3: Kino epoki nowofalowej. Red. Lubelski T., Sowińska I., Syska R. Kraków: Universitas.
Zaporowski Janusz. 1988. Analiza Dni Filmu Radzieckiego w Polsce organizowanych w latach 1972– 1985. W: Repertuar i recepcja filmu radzieckiego w Polsce w latach 1918–1985. Red. Leszczyński W. Bydgoszcz: Instytut Kultury.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-02

Cited By /
Share

Mocarz-Kleindienst, M. (2018). Filmy Eldara Riazanowa w Polsce – z zagadnień recepcji. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXII), 57–68. https://doi.org/10.31648/apr.1238

Maria Mocarz-Kleindienst 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II