Profesjolekty jako źródło translacyjnych i kulturowych problemów tłumacza (na materiale Kolacji z zabójcą Aleksandry Marininy w tłumaczeniu Margarity Bartosik)

Olga Letka-Spychała

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8671-4404


Abstrakt

Professional dialect as a source of lexical and cultural problems of the interpreter is considered in the article. The author of the article analyses two groups of professional dialects: vocabulary connected with the militsiya rank structure and militsiya procedures in the best-selling Russian writer of criminal novels – Alexandra Marinina. Her first novel Confluence of Circumstances published
in 1996 was material of the present analysis.


Słowa kluczowe:

militsiya, novel, Alexandra Marinina, translation, lexical and vocabulary problems, professional dialect


Balcerzan Edward. 1998. Literatura z literatury (strategie tłumaczy). Katowice: Śląsk.
Belczyk Arkadiusz. 2007. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo „Dla szkoły”.
Boy-Żeleński Tadeusz. 1922. Nowe studia z literatury francuskiej. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
Karlov Vladimir Âkovlevič. 2011. Kriminalistika: tezaurus-slovarʹ i shemy. Učebnoe posobie. Moskva: „Alʹfa-Press” [Карлов Владимир Яковлевич. 2011. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы. Учебное пособие. Москва: „Альфа-Пресс”].
Krysztofiak Maria. 1996. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Markiewicz Henryk. 1984. Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Marinina Aleksandra. 1993. Stečenie obstoâtelʹstv. Moskva: Izdatelʹstvo ÈKSMO. [Маринина Александра. 1993. Стечение обстоятельств. Москва: Издательство ЭКСМО].
Marinina Aleksandra. 2012. Kolacja z zabójcą. Przeł. Bartosik M. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Słownik literatury popularnej. 1994. Red. Żabski T. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
Wilkoń Aleksander. 1987. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Wołodźko-Butkiewicz Alicja. 2004. Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Warszawa: Wydawnictwo „Studia Rossica”.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-07

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2018). Profesjolekty jako źródło translacyjnych i kulturowych problemów tłumacza (na materiale Kolacji z zabójcą Aleksandry Marininy w tłumaczeniu Margarity Bartosik). Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII). https://doi.org/10.31648/apr.1329

Olga Letka-Spychała 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8671-4404