Z dziejów polsko-rosyjskich stosunków literackich (korespondencja Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego)

Iwona Anna NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3881-0474


Abstrakt

The study of the history of Polish-Russian relations is possible thanks to documents preserved in Warsaw archives, publications in periodicals, memoirs and epistolatory culture. A three-volume edition of the correspondence of Jerzy Stempowski and Maria Dąbrowska from the years 1926–1965 is a full source reconstruction. This correspondence has preserved not only the biographical facts of the private life of both writers, but also a wide social and historical context. Jerzy Stempowski,
son of Stanisław Stempowski and author of the novel The Adventures of a Thinking Man was the long-term life partner of Maria Dąbrowska in the Forties, and the two also became intellectual partners. An acquaintance with their correspondence allows us to better recognize their place in Polish-Russian relations in the interwar and post-war periods, and the history of Russian emigration in Poland.


Słowa kluczowe:

Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski, Russian emigration, Polish-Russian relations, epistolary culture


Borkowska Grażyna. 1999. Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Dąbrowska Maria. 1970. Przygody człowieka myślącego. Oprac. Korzeniewska E. Warszawa: Czytelnik.
Dąbrowska Maria. 1988. Dzienniki. 1914–1932. Wyb., wstęp i przyp. Drewnowski T. T. I–V. Warszawa: Czytelnik.
Dąbrowska Maria, Stempowski Jerzy. 2010. Listy. T. I: 1926–1953. T. II: 1954–1958. T. III: 1959 –1965. Oprac., wstęp i przyp. Kowalczyk A.S. Biblioteka „Więzi”. T. 22. Warszawa: Towarzystwo „Więź”.
Drewnowski Tadeusz. 1981. Recz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
Mitzner Piotr. 2015. Trudna przyjaźń. Dymitr Fiłosofow – Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. W: tenże, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa. Biblioteka „Więzi”. T. 313. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 99–120.
Obłąkowska-Galanciak (NDiaye) Iwona Anna. 1999. Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym. „Acta Polono-Ruthenica” nr 4: 338–348.
Obłąkowska-Galanciak (NDiaye) Iwona Anna. 2001. Gorzkie gody… Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-08

Cited By /
Share

NDiaye, I. A. (2018). Z dziejów polsko-rosyjskich stosunków literackich (korespondencja Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego). Acta Polono-Ruthenica, 1(XXIII), 37–47. https://doi.org/10.31648/apr.1469

Iwona Anna NDiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3881-0474