Вармия и Мазуры глазами современных писателей и поэтов региона в переводах Игоря Белова

Iwona Borys

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2931-564X


Abstrakt

The article describes Russian translations of literary works by authors from Warmia and Mazury: Marek Barański, Tomasz Białkowski, Alicja Bykowska-Salczyńska. Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kass, Włodzimierz Kowalewski, Jan Pietrzyk and Krzysztof Szatrawski, from the perspective of the perception of the national, social and cultural identity of Warmia and Mazury.
All these works have been translated by Igor Belov and published in the journal “Baltika-Kaliningrad” (2017/4).


Słowa kluczowe:

Warmia and Mazury, Kaliningrad Oblast’, poetry, translation to Russian


Alimpieva Roza. 2007. I vse-taki lûbov’…: Stihotvoreniâ i perevody. Kaliningrad: Izdatel’stvo RGU im. I. Kanta [Алимпиева Роза. 2007. И все-таки любовь…: Стихотворения и переводы. Калининград: Издательство РГУ им. И. Канта].
Babiński Grzegorz. 1994. Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki. «Pogranicze. Studia społeczne» t. 4: 5–28.
«Baltika Kaliningrad». 2017. № 4 (54): 120–136. (online) file:///C:/Users/UWM/Downloads/0000542_q_Baltika_Kaliningrad_2017_n054.pdf (dostup 20.01.2018) [«Балтика Калининград». 2017. № 4 (54): 120–136. (online) file:///C:/Users/UWM/Downloads/0000542_q_Baltika_Kaliningrad_2017_n054.pdf (доступ 20.01.2018)].
Kostâšov Ûrij Vladimirovič. Sekretnye dokumenty otdela specposelenij MVD SSSR o zaselenii Kaliningradskoj oblasti v 1946 g. (online) https://ru.wikipedia.org/wiki/ (dostup 12.02.2018) [Костяшов Юрий Владимирович. Секретные документы отдела спецпоселений МВД СССР о заселении Калининградской области в 1946 г. (online) https://ru.wikipedia.org/wiki/ (доступ 12.02.2018)].
Kurcz Zbigniew. 1999. Pogranicze z Niemcami i inne pogranicza Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mihalkov Sergej. 2014. Igor’ Belov. Perevod – èto vsegda vyzov. «The Ergo Journal. Russkaâ filosofiâ i kul’tura». (online) http://www.ergojournal.ru/?p=1177 (dostup 14.02.2014) [Михалков Сергей. Игорь Белов. Перевод – это всегда вызов. «The Ergo Journal. Русская философия и культура». (online) http://www.ergojournal.ru/?p=1177 (доступ 14.02.2018)].
Program Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020. (online) http://www.plru.eu/files/ uploads/O%20Programie%20-%20dokumenty/WPO%20PL-RU%2014-20_wersja%20polska. pdf (dostęp 7.02.2017).
Szydłowska Joanna. 2008. Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa. «Studia Ełckie» nr 10: 19–28.
Wojakowski Dariusz. 2013. Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycji i ponowoczesności. «Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej», Seria: «Organizacja i Zarządzanie» z. 65: 419–430.

Opublikowane
2018-10-09

Cited By /
Share

Borys, I. (2018). Вармия и Мазуры глазами современных писателей и поэтов региона в переводах Игоря Белова. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXIII), 103–112. https://doi.org/10.31648/apr.1514

Iwona Borys 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2931-564X