Konceptualizacja wspomnień w polskim i rosyjskim przekładzie autobiografii Vladimira Nabokova Speak, memory. An Autobiography Revisited

Olga Letka-Spychała

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8671-4404


Abstrakt

The main aim of this article is to analyze the conceptualization of memories in Vladimir Nabokov’s memoir, Speak memory: An Autobiography Revisited and its Polish and Russian translations. The article uses the devices of cognitive linguistics. Nabokov’s text contains three types of conceptual metaphors based on visual effect: MEMORIES ARE A SERIES OF FLASHES, MEMORIES ARE PERSONAL GLIMMERS and TO RECOLLECT IS TO JOURNEY BACK. Such metaphorical images are conveyed in translations in which many semantic shifts and transformations occur.


Słowa kluczowe:

memories, conceptualization, translation, Russian, Vladimir Nabokov, Polish


Averin Boris.1994. Genij totalʹnogo vospominaniâ. O proze Nabokova. „Zvezda” № 4. (online) http:// magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/averin.htm (dostup 25.03.2018) [Аверин Борис. 1994. Гений тотального воспоминания. О прозе Набокова. „Звезда” № 4. (online) http://magazines.russ. ru/zvezda/1999/4/averin.html (доступ 25.03.2018)].
Bodenstein Jurgen. 1977. The Excitement of Verbal Adventure. A study of Vladimir Nabokov’s Prose. Heidelberg: Ripol Classic Publishing House.
Engelking Leszek. 1989. Vladimir Nabokov. Warszawa: Czytelnik.
Gusdorf Georges. 1979. Warunki i ograniczenia biografii. Przeł. Barczyński J. „Pamiętnik Literacki” z. 1: 264–265.
Nabokov Vladimir. 1988. Tamte brzegi. Przeł. Siemaszko E. Kraków: Oficyna Literacka.
Nabokov Vladimir. 2000. Speak memory: An autobiography revisited. Londyn: Penguin Book.
Nabokov Vladimir. 2004. Pamięci przemów. Autobiografia raz jeszcze. Przeł. Kołyszko A. Warszawa: „Muza”.
Nabokov Vladimir. Pamâtʹ govori. K voprosu ob avtobiografii Vladimira Nabokova. Per. s angl. âz. Ilʹin S. (online) https://www.litmir.me/br/?b=90025 (dostup 25.03.2018) [Набоков Владимир. Память говори. К вопросу об автобиографии Владимира Набокова. Пер. с англ. яз. Ильин С.
(online) https://www.litmir.me/br/?b=90025 (доступ 25.03.2018)].
NDiaye Iwona Anna. 2012. O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze. Olsztyn: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturowe „Portret”.
Kovecses Zoltan. 2011. Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Przeł. Kowalcze-Pawlik A., Buchta M. Kraków: Universitas.
Lakoff George, Johnson Mark. 2010. Metafory w naszym życiu. Przeł. i wstępem opatrzył Krzeszowski T.P. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Stockwell Peter. 2006. Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Red. Tabakowska E. Przeł. Skucińska A. Kraków: Universitas.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-09

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2018). Konceptualizacja wspomnień w polskim i rosyjskim przekładzie autobiografii Vladimira Nabokova Speak, memory. An Autobiography Revisited. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXIII), 113–122. https://doi.org/10.31648/apr.1515

Olga Letka-Spychała 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8671-4404