Т.В. К абрж ы цкая, М .М . Х м я л ь н щ ю , Э .Ю . Д зю к ава, Нарысы суседазнауства: Украта, Польшча у прасторы i часе вачыма беларусау: Знакавыя адметнасщ мiфалогii, фальклору, культуры, нарадазнаучых канцэптау мастацкага твора, М ш ск 2012, ss. 227.

Irena Chowańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-


Słowa kluczowe:

-


Pobierz


Opublikowane
2018-10-13

Cited By /
Share

Chowańska, I. (2018). Т.В. К абрж ы цкая, М .М . Х м я л ь н щ ю , Э .Ю . Д зю к ава, Нарысы суседазнауства: Украта, Польшча у прасторы i часе вачыма беларусау: Знакавыя адметнасщ мiфалогii, фальклору, культуры, нарадазнаучых канцэптау мастацкага твора, М ш ск 2012, ss. 227. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 234–237. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1681

Irena Chowańska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie