Metafora synestezyjna w rosyjskich tekstach krytyki muzycznej

Maria Dzienisiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The paper presents a variety of synesthetic metaphors used by musical critics. The metaphors were retrieved from musical critical texts written in Russian, which described classical music events. The basis of division are human senses: hearing, touch, sight and taste. Metaphors are divided into two main groups: intermodal and singlemodal ones. The most representative type turned out to be synesthetic metaphors referring to the sense of touch.


Słowa kluczowe:

synesthesia, classical music, music critique, metaphor, Russian

Biłas-Pleszak Ewa. 2005. Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Ginter Anna. 2015. Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kaczyński Tadeusz. 1984. Messiaen. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Kandyński Wasyl. 1986. Punkt i linia a płaszczyzna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Rogowska Aleksandra. 2002a. U źródeł synestezji: podstawy fizjologiczne i funkcjonalne. „Przegląd Psychologiczny” t. 45, nr 4: 465–473.
Rogowska Aleksandra. 2002b. Związki synestezji z muzyką. „Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki PAN” XLVII, nr 1 (184): 85–95.
Starzyński Juliusz. 1965. O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Źródła internetowe
Stępień-Kutera Kamila. 2007. Bieguny manieryzmu – muzyczność i retoryka. „Res Facta Nova” nr 9 (18). (online) http://www.resfactanova.pl/pliki/archiwum/numer_18/RFN18%20Stepien-Kutera%20-%20Bieguny%20manieryzmu.pdf (dostęp 5.07.2018).
Słownik terminów literackich. 2008. Red. Sławiński J. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. (online) http://fp.amu.edu.pl/kozlowska-synestezja (dostęp 5.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=249 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=2361 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=2453 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=2865 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=2879 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=3125 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=3528 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=3729 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=3803 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=3811 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4753 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4344 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4393 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4410 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4454 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://musiccritics.ru/?readfull=4788 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://os.colta.ru/music_classic/events/details/6631/ (dostęp 6.07.2018).
(online) http://teacrit.ru/?readfull=2383 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://teacrit.ru/?readfull=3230 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://teacrit.ru/?readfull=4410 (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2000/147/10/2358.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2002/191/10/28157.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2002/197/10/28449.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2002/209/10/29113.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2003/30/10/32660.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2003/215/10/85070.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2003/234/10/87319.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2003/236/10/87605.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2004/197/10/110714.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2005/1/10/115845.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2007/52/10/174782.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2008/212/10/217052.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2008/222/10/218052.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://vremya.ru/2009/89/10/229886.html (dostęp 6.07.2018).
(online) http://www.pressreader.com/russia/vedomosti/20051214/281749854762427 (dostęp 6.07.2018).
(online) https://www.kommersant.ru/doc/72158 (dostęp 6.07.2018).
Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By /
Share

Dzienisiewicz, M. (2018). Metafora synestezyjna w rosyjskich tekstach krytyki muzycznej. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 31–44. https://doi.org/10.31648/apr.2817

Maria Dzienisiewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu