„Nie tyle reportaż, ile wyznanie miłości” – o tendencji do idealizowania kultury gruzińskiej we współczesnym polskim reportażu podróżniczym

Iwona Massaka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

“Not so much reportage as confession of love” – about the tendency to idealize Georgian culture in contemporary Polish travel reportage After 2008, Georgian culture has become the subject of many Polish travel reportages. It is idealized, resulting from the need to reproduce the myth of Polish­Georgian friendship. This myth arose from Russophobia existing in Poland and Georgia. Two of the three narratives studied are strongly Russophobic. The analysis of the content of the reports was carried out in reference to the model of cultural differences by G. Hofstede.


Słowa kluczowe:

travel reportage, Georgian culture, idealization, russification


Dziewit-Meller Anna, Meller Marcin. 2011. Gaumardżos! Opowieści z Gruzji. Warszawa: Grupa Wyd. Foksal Sp.oo; 2018. Wyd. 2. Warszawa: WAB.

Glensk Urszula. 2014. Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918–1939). Kraków: Universitas.

Głowacka Izabela. Widmo Rosji albo o mitologiach narodowych Polaków i Rosjan. (online) htt p://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/22/widmo_rosji_albo_o_mitologiach_narodowych_pola-kow_i_rosjan.pdf (dostęp 17.06.2019).

Górecki Wojciech. 2014. Fragm. recenzji. W:Sawicki M. Pestki winorośli i trzy jabłka. Reportaże z podróży do Gruzji i Armenii. Płaszczyzna przednia i tylna obwoluty. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.

Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan. 2007. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Wa r-szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaczyński Lech. Lech Kaczyński w Gruzji – przemówienie na wiecu w sierpniu 2008. (online) https://www.youtube.com/watch?v=Ojcme45iykc (dostęp 15.06.2019).

Kaliszewski Andrzej. 2009. Od socrealizmu do metafizyki – poezja Ryszarda Kapuścińskiego. W: tegoż, Wieczna gra. Artykuły i szkice. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kapla Grzegorz. 2017. Gruzja. W drodze na Kazbek i z powrotem. Warszawa: Burda National Geographic Sp. z oo.

Kąkolewski Krzysztof. 1992. Reportaż. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Sobolewska A., Szary­Matywiecka E. Red. serii Sławiński J. Wrocław–Kraków–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lichański Jakub Z. 2014. Badania literatury popularnej. Tezy. W: Literatura i kultura popularna. Badania i metody. Red. Gemra A., Mazurkiewicz A. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów.

Magdoń Andrzej. 2000. Reporter i jego warsztat. Kraków: Universitas.

Miller Marek. 1982. Reporterów sposób na życie. Warszawa: Czytelnik

Rejter Artur. 2000. Kształtowanie się reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sawicki Marcin. 2014. Pestki winorośli i trzy jabłka. Reportaże z podróży do Gruzji i Armenii. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.

Wolny­Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej. 2006. Reportaż. W: Słownik terminologii medialnej. Red. Pisarek W. Kraków: Universitas.

Zimnoch Mateusz. 2014. Współczesny reportaż między racjonalizmem a doświadczeniem. Wa r-szawa, praca doktorska. (online) https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1060 (dostęp 3.05 2019).

Żyrek­Horodyska Edyta. Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie. (online) htt p://rcin.org.pl/Content/64706/WA248_83780_P­I­30_zyrek­reportaz_o.pdf (dostęp 8.06.2018).
Pobierz


Opublikowane
2019-12-30

Cited By /
Share

Massaka, I. (2019). „Nie tyle reportaż, ile wyznanie miłości” – o tendencji do idealizowania kultury gruzińskiej we współczesnym polskim reportażu podróżniczym. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXIV), 141–154. https://doi.org/10.31648/apr.4879

Iwona Massaka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu