Opublikowane: 2022-12-071

Wpływ Października 1956 roku na zmiany w polityce rolnej na Warmii i Mazurach

Radosław Gross
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.8393

Abstrakt

Przemiany zapoczątkowane październikowym Plenum KC PZPR w 1956 r. doprowadziły do gruntownych zmian w polityce rolnej państwa. Zmiany te objęły trzy sektory rolnictwa: prywatny, spółdzielczy i państwowy. W przypadku rolników indywidualnych ograniczono wymiar nakładanych na nich świadczeń i stworzono im bardziej sprzyjające warunki do rozwoju produkcji. Władze odeszły w procesie kolektywizacji od stosowania środków administracyjnych i zarzucono siłowe metody tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Działania te doprowadziły do przerwania procesu kolektywizacji wsi i lawinowego rozwiązywania istniejących kolektywów. Reformy wprowadzane w państwowym sektorze rolnictwa prowadziły do decentralizacji zarządzania i zwiększenia samodzielności jednostek gospodarczych znajdujących się na najniższym szczeblu w strukturze PGR. Z czasem jednak przystąpiono do łączenia drobnych przedsiębiorstw państwowych w mniej efektywne gospodarstwa wielozakładowe.

Słowa kluczowe:

kolektywizacja, dekolektywizacja, Warmia i Mazury, rolnictwo, chłopi

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gross, R. (2022). Wpływ Października 1956 roku na zmiany w polityce rolnej na Warmii i Mazurach. Echa Przeszłości, (XXIII/2), 131–146. https://doi.org/10.31648/ep.8393

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.