"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ISSN: 0048-5675

Czasopismu przypisano 40 punktów

Procedowanie zgłoszonych prac:

Średni czas od zgłoszenia tekstu do pierwszej decyzji: 14 dni

Średni czas recenzji: 30 dni

Średni czas od akceptacji tekstu do jego publikacji: 120 dni

Współczynnik odrzuceń w 2022 roku: 45,5%

Opłaty:

Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie. Dla Czytelników dostęp do publikowanych artykułów jest darmowy.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

ISSN: 0048-5675 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ "I CO Z TYM SZCZĘŚCIEM?"

2024-03-01

Szanowni Państwo polecamy Państwa uwadze wydarzenie naukowe organizowane przez Uniwersytet Opolski.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ "I CO Z TYM SZCZĘŚCIEM?", która odbędzie się w Opolu w dniach 10-11 czerwca 2024 roku.

http://psychologia.uni.opole.pl/11okn

 

Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy” (10.10.2023)

2023-09-18

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo - Dydaktycznej
„Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy”
połączonej z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis.

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10.00 w Auli Instytutu Psychologii UMCS - ul. Głęboka 45 w Lublinie.

Udział w konferencji dla uczestników – jest bezpłatny.


Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Zaproszenie na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

2023-09-06

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku", która odbędzie się 30 września 2023 roku (sobota) w Warszawie.  • ERIH plus
  • Index Copernicus
  • ISSN Portal
  • PBN/POL-Index
  • Google Scholar
  • Edukacja (Baza dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii)
  • Pedagog (Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych
  • Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego)
  • Polska Bibliografia Literacka

MNISW
40