Ontological-functional Status of the Nation and the Basic Ideas of Liberalism and Communitarianism

Zdzisław Kieliszek

Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422


Abstract

In the article the concept of the nation is related to the ideals of liberalism and communitarianism. There are also compactly presented liberalism and communitarianism. There is also described ontological and functional status of the nation, which is a natural community to guarantee human freedom and ability to realize itself as a social being. On the basis of analysis, the author comes to the conclusion that the adherents of liberalism and communitarianism should appreciate the phenomenon of the nation. This means that the proponents of liberalism, in the name of the implementation of its basic idea of protecting human freedom, should replace an inherent aversion to various forms of society, which are usually perceived as a threat of human freedom, by supporting the development of different nations. While Communitarians, emphasizing the role of the different forms of society in human life, should support the nation, because it has a special role in the human mode of being, which can not have other form of society.


Keywords:

nation, liberalism, communitarianism, freedom, community, culture


Anderson B., Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997.   Google Scholar

Arystoteles, Polityka, I, 1, 9, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2002.   Google Scholar

Barbera R., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawa 2014.   Google Scholar

Bartyzel J., Wartość wspólnoty. Filozofia polityczna komunitaryzmu, http://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-wartosc-wspolnoty-filozofia-polityczna-komunitaryzmu (21.05.2016).   Google Scholar

Berlin I., Dwie koncepcje wolności, w: I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994, s. 178-233.   Google Scholar

Chojnacka K., Państwo narodowe – przyszłość czy przeżytek?, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 210 (2015), s. 60-62.   Google Scholar

Etzioni A. (red.), The Essential Communitarian Reader, New York 1998.   Google Scholar

Frazer E., The Problems of Communitarian Politics. Unity and Confl ict, Oxford 1999.   Google Scholar

Fukuyama F., Koniec historii, tłum. T. Bieroń i M. Wichrowski, Poznań 1996.   Google Scholar

Fukuyama F., Ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997.   Google Scholar

Gellner E., Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2009.   Google Scholar

Gray J., Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Kraków 1994.   Google Scholar

Holmes S., Anatomia antyliberalizmu, przeł. J. Szacki, Kraków 1998.   Google Scholar

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna: rozwiązane tajemnice, przeł. A. Nowak, O. Waśkiewicz, M. Trzebiatowska i M. Orski, Gdańsk 2006.   Google Scholar

Kieliszek Z., Naród jako „dom” człowieka, w: J.J. Pawlik (red.), Dom – Rodzina - Małżeństwo, Olsztyn 2013, s. 104-108.   Google Scholar

Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.   Google Scholar

Koźmiński K., Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny – filozofia dobra Charlesa Taylora, Anthropos? 18-19 (2012), s. 152-155.   Google Scholar

Krąpiec M.A., Ja-człowiek, Lublin 1991.   Google Scholar

Łucka D., Marzenie o wspólnocie: Retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska koncepcja wspólnoty, Studia Socjologiczne 4 (2011), s. 27-45.   Google Scholar

Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.   Google Scholar

Malendowski W., Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.   Google Scholar

Metron T., Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. M. Morstin-Górska, Kraków 1960.   Google Scholar

Ohmae K., The end of the nation state: the rise of regional economies, New York 1995.   Google Scholar

Pawlak Z., Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty, Ateneum Kapłańskie 2-3 (1999), s. 243-257.   Google Scholar

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012.   Google Scholar

Przybysz P., Dwa modele człowieka. O sporze liberalizm-komunitaryzm, Arka 3 (1994), s. 22-39.   Google Scholar

Sobek U., Nacjonalizm – wybór czy fatalizm Europy, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3 (8) (2008), s. 78-82.   Google Scholar

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, Przyszłe bezpieczeństwo Europy – katalog problemów. Raport Niezależnej Grupy utworzonej pod auspicjami Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Sztokholm 1996, Sprawy Międzynarodowe 1 (1997).   Google Scholar

Śpiewak P., Poszukiwanie wspólnot, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, przeł. P. Rymarczyk i T. Szubka, Warszawa 2004, s. 5.   Google Scholar

Tam H., Communitarianism. An Agenda for Politics and Citizenship, New York 1998.   Google Scholar

Tarasiewicz P., Spór o naród, Lublin 2003.   Google Scholar

Zweig F., Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Lwów-Warszawa 1938.   Google Scholar


Published
2017-12-31

Cited by

Kieliszek, Z. (2017). Ontological-functional Status of the Nation and the Basic Ideas of Liberalism and Communitarianism. Studia Warmińskie, 54, 9–20. https://doi.org/10.31648/sw.27

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422