How the Priest is Noticed? Priest’s Image According to Symbolism of Liturgical Vestments

Dawid Mielnik

Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2701-4889


Abstract

The main purpose of this paper is finding the answer to the question of how the priest who celebrates the Holy Mass is noticed according to symbolism of liturgical vestments which he wears. The method used in these researches is analysis of liturgical vestments symbolism which is ascribed to a particular garment. Thanks to finding the meaning of liturgical vestments it is possible to point out the common symbolism. These researches rely on garments which are used during the Tridentine Mass because in this kind of liturgy there are more vestments so there is richer symbolism. On the basis of analysis it can be claimed that there are two main directions. The first one is moral direction, the second one is Christology direction.


Keywords:

liturgical vestments, amice, alb, cincture, maniple, stole, chasuble


Berger R., Mały słownik liturgiczny, Poznań 1990, s. 85.

Głowa W., Służba Boża, Lubaczów 1986.

Konecki K., Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, w: W. Świerzawski (red.), Historia liturgii, Mysterium Christi 2, Kraków 2012, s. 61-77.

Konieczny M., Stuła, w: E. Giglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, 1093-1094.

Kosecki B., Humerał, w: E. Giglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, 1325.

Krakowiak Cz., Manipularz, w: S. Wilk, E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 1163.

Krzyżewski P., Zjawin J., Mały leksykon liturgii, Poznań 2011.

Łunkiewicz J.L., Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko-katolickiego Kościoła, ze względu na ich duchowe znaczenie, Wilno 1854.

Mateja E., Posoborowa odnowa szat liturgicznych, w: R. Pierskała, R. Pośpiech (red.), Kultura i sztuka w służbie Eucharystii, Opole 1997, s.161-166.

Mateja E., Znaczenie szat w liturgii, w: W. Świerzawski (red.), Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Mysterium Christi 1, Kraków 2012, s. 303-312.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Nadolski B., Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Kraków 2010.

Nowowiejski A.J., Wykład liturgii Kościoła katolickiego. O środkach rozwinięcia kultu, t. 2, Warszawa 1902.

Paliński P., Liturgia katolicka, czyli wykład świąt, obrzędów i zwyczajów naszego świętego Kościoła, Poznań 2011.

Pałęcki W., Ornat, w: S. Wilk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, 821-822.

Schenk W., Cingulum, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encykopedia katolicka, t. 3, Lublin 1989, 492-493.

Sczaniecki P., Msza po staremu się odprawia, Kraków 1967.

Sinka T., Symbole liturgiczne, Kraków 2005.

Skrok D.Z., Eklezjotwórcza funkcja wystroju wnętrza świątyni w roku liturgicznym, w: W. Świerzawski (red.), Rok liturgiczny, Mysterium Christi 6, Kraków 2013, s. 347-363.

Snela B., Alba, w: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, 291.

Superson J., Historia stuły, Kraków 2011.

Superson J., Stola – orarium – stuła: pierwsze tysiąclecie Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny 63 (2010), nr 2, s. 165-178.

Szwagrzyk T., Ornat i jego symbolika, Msza Święta 45 (1960), 9, s. 1-4.

Wit Z., Czy rozumiem liturgię Kościoła? Miniprzewodnik po znakach i symbolach w liturgii, Częstochowa 2005.

Published
2017-12-31

Cited by

Mielnik, D. (2017). How the Priest is Noticed? Priest’s Image According to Symbolism of Liturgical Vestments. Studia Warmińskie, 54, 143–153. https://doi.org/10.31648/sw.63

Dawid Mielnik 
Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2701-4889