Marital Act as the Act of the Conjugal “Knowledge” Wednesday Catechesis of John Paul II

Antoni Jucewicz

Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7047-0855


Abstract

The author of this essay examines a series of short talks on marital act delivered by John Paul II on his Wednesday Catechesis, where the pope described it as the act of the conjugal knowledge. The essay includes the following themes: sexuality in the context of the original sin; marital union of persons as knowledge; parenthood as the sense of knowledge; motherhood in the perspective of knowledge; knowledge-labour in the eschatological perspective. Marital act implies a mutual gift of the whole person. Conjugal union between man and woman reveals the sense of their bodies as those of the husband and the wife. Mutual, unconditional and irrevocable acceptance echoes, as it were, the loving act of God towards them. God loves man for his own sake. Communion between spouses stimulates their deep mutual affirmation. Marital love, realised in the marital act, is the act of procreation. Marital relationship gives rise to the reality of another person. Conjugal knowledge leads to the unveiling of the mystery of another person, the fruit of the love between the spouses. The child appears as a kind of the synthesis of their love, and the shared image of the spouses. God reveals His creative power in the marital act of love and conception, and then extends it far beyond the horizons of death. The innermost sense of childbirth lies in the opening up to the life-giving power of God. In that, it demonstrates the Paschal tenacity of life.


Keywords:

marriage, marital act, parenthood, woman, man


Bajda J., Akt małżeński w nauczaniu Kościoła, Chrześcijanin w świecie 162 (1987), nr 3, s. 39-46.

Bartnik Cz., Próba teologii o matce kapłana, w: H. Weryński (red.), Sylwetki matek kapłanów, Poznań–Warszawa 1981, s. 697-704.

E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999.

Góralczyk P., Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000.

Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Encyklika Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25.03.1995.

Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. Encyklika Jana Pawła II, 04.03.1979.

Jan Paweł II, Gratissimam Sane. List do rodzin Jana Pawła II, 02.02. 1994.

Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Teologia małżeństwa, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Mulieris dignitatem. List apostolski Jana Pawła II o godności i powołaniu kobiety, 15.08.1988.

Knotz K., Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Kraków 2001.

Kupczak J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.

Semen Y., Duchowość małżeńska według Jana Pawła II, tłum. S. Filipowicz, Poznań 2011.

Semen Y., Seksualność według Jana Pawła II, tłum. Z. Denkowska, J. Urbaniak, Poznań 2008.

Styczeń T., Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i inni, Kraków 2000.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Published
2017-12-31

Cited by

Jucewicz, A. (2017). Marital Act as the Act of the Conjugal “Knowledge” Wednesday Catechesis of John Paul II. Studia Warmińskie, 54, 205–218. https://doi.org/10.31648/sw.67

Antoni Jucewicz 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7047-0855