Jan Fraciszek (Blessed Father Michał) Czartoryski among the Academic Youth

Stanisław Gajewski

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
https://orcid.org/0000-0001-5643-8616


Abstract

Jan Franciszek Czartoryski (1898 – 1944), who was beatified in 1999, came from a large aristocratic Polish family. He was involved in the Defence of Lviv (1919) and the War of 1920, for which he received military honors. After the war, he graduated from the Faculty of Architecture at Jan Kazimierz University in Lviv (1926) and joined the Dominican Order in Lviv, where he received the name of Michał. After his ordination (1931) he resided in the Cracow convent and twice in the Warsaw convent. He remained in Warsaw during the uprising, which started in 1944 and was directed against the German occupant. He was executed and burned while attending to the wounded insurgents in an improvised hospital. The Saint and the Blessed have often performed great social deeds, which nonetheless did not decide on their sainthood. Neither are they usually recognized in the life of Fr. Michał Czartoryski. This text overlooks his life within the order and does not aspire to present the whole of the Blessed’s life. It focuses solely on his social activity before joining the order, particularly within catholic academic organizations, which he co-founded and in which he merely served as a trusted adviser during his monastic life. The above-mentioned organizations were: The Catholic Academic Youth Society “Rebirth” and St. Dominic’s Academic Retreat Society. Jan Franciszek was the founder of Lviv’s “Rebirth” and one of its leaders. He was the guiding spirit, organizer and chairman of the Retreat Society. These organizations took active part in the process of adopting religious (catholic) principles in the academic community of the Second Polish Republic, opposed by the people involved with the ideology of the formerly fashionable positivism and the so-called “progress”. In order to understand his role in this process, it was necessary to present it in the contemporary historical context, which receives a lot of attention in this text. Michał Czartoryski’s activity in the above-mentioned organizations, which shaped a lot of exceptional social post-war activists including churchmen, publicists, writers and historians, may be counted among the great social deeds he participated in.


Keywords:

Blessed Michał Czartoryski, social teaching of the Church, Catholic Academic Youth Society “Rebirth”, Academic Retreat Society, Czartoryski family


Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 850.

Biblioteka KUL, Dział Rękopisów, sygn. 1149.

Biuletyn Związku Rekolekcyjnego pod wezwaniem św. Dominika 1933, nr 1 i nr 2; 1937, nr 1 i nr 2.

Bender R., Gajewski S. (red.), Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 1-3, Lublin-Warszawa 1994-1995.

Dmowski R., Kościół, naród, państwo, Poznań 1927.

Gajewski S., „Polonia” 1908-1922. Z dziejów polskich organizacji akademickich, w: W. Gieszczyński (red.), Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, Olsztyn 2012.

Gajewski S., Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889-1939), Rzeszów 1993.

Gajewski S., Katolicka Młodzież Narodowa a warszawska organizacja „Odrodzenie”, w: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi, Sandomierz 1997, s. 339-347.

Gajewski S., Katolickie organizacje akademickie w II Rzeczypospolitej, w: Z dziejów katolicyzmu społecznego, t. 1, Lublin 1987, s. 101-102.

Gajewski S., Pojęcie „nacjonalizmu” wśród polskiej młodzieży narodowej, Echa Przeszłości 1 (2000), s. 135-143.

Gołąb M., Akademickie sodalicje mariańskie w Polsce, Lwów 1928.

Kaczorowski S., Nowa deklaracja ideowa Młodzieży wszechpolskiej, Prąd 1926, nr 2, s. 89.

Kantypowicz D. OP, Michał Czartoryski błogosławiony dominikanin, Warszawa-Służew 2014.

Turowski K., „Odrodzenie”. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1987.

Turowski K., Renesans katolicyzmu młodego pokolenia, Przegląd Powszechny 215 (1937), nr 54, s. 4-16.

Witold Czartoryski 1864-1945, w: J. Majchrowski (red,), Kto był kim w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 503.

www.czartoryski.dominikanie.pl/Rodzice (20.05.2017).

www.czartoryski.dominikanie.pl/student (20.05.2017).

Published
2017-12-31

Cited by

Gajewski, S. (2017). Jan Fraciszek (Blessed Father Michał) Czartoryski among the Academic Youth. Studia Warmińskie, 54, 311–327. https://doi.org/10.31648/sw.74

Stanisław Gajewski 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
https://orcid.org/0000-0001-5643-8616