EDUKACJA STUDENTA MINIMALNEGO: PRAKTYCZNA APLIKACJA TRYCHOTOMICZNEGO MODELU MAKSYMALNO-OPTYMALNO-MINIMALNEGO

Marta Bogusławska-Tafelska

Instytut Neofilologii UWM w OlsztynieAbstrakt

The paper explores some aspects of the minimal student education. What attracts one's attention
are: the dyad encompassing the academic teacher and the minimal student; and the triad encompassing
the academic teacher, the minimal student and the educational institution. The hypothesis orchestrating
this study, preliminary as it is, contains the assumption that the disturbs both relations, bringing about the violation of the educational process. As a result, the
methodological verification of the teaching procedures, as well as the psycholinguistic awareness
raising process, have to be introduced if the minimal student education is to be continued.


Słowa kluczowe:

the trichotomous maximal-optimal-minimal model of the language leamer, the minimal student, the optimal student, the communicative dyad of the academic teacher and the student, the communicative triad of the academic teacher, the student and the educational institution


Bogusławska-Tafelska M. (2006). Self-education as a strategy o f life. The psycholinguistic profile
o f the Polish student o f English. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Berne E. (1999). Dzień dobry... i co dalej? Poznań, Rebis.

Bower G. H. (1994). Some relations between emotions and memory. W: The nature o f emotion. Red.
P. Ekman i R. J. Davidson. New York, Oxford, Oxford University Press, s. 303-305.

Dykcik W. (red.) (2001). Pedagogika specjalna. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ekman P., Davidson R. J. (red.) (1994). The nature o f emotion. New York, Oxford, Oxford
University Press.

Freud S. (2000). Poza zasadą przyjemności. Warszawa, PWN.

Mandler G. (1984). Mind and body. New York, WW Norton and Company.

Maruszewski T., Ścigała E. (1998). Emocje - aleksytymia - poznanie. Poznań, Wydawnictwo
Fundacji Humaniora.

Pfeiffer W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań, Wagros.

Puppel S. (1996). A concise guide to psycholinguistics. Poznań, Bene Nati.

Puppel S. (2000). Psycholingwistyka a nauczanie języków obcych: próba krótkiego podsumowania.
W: Multis vocibus de lingua. Red. S. Puppel, K. Dziubalska-Kołaczyk. Poznań, Motivex,
s. 129-141.

Puppel S., Dziubalska-Kołaczyk K. (red.) (2000). Multis vocibus de lingua. Poznan, Motivex.
Pobierz


Opublikowane
2007-12-01

Cited By /
Share

Bogusławska-Tafelska, M. (2007). EDUKACJA STUDENTA MINIMALNEGO: PRAKTYCZNA APLIKACJA TRYCHOTOMICZNEGO MODELU MAKSYMALNO-OPTYMALNO-MINIMALNEGO. Acta Neophilologica, (IX), 81–96. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1340

Marta Bogusławska-Tafelska 
Instytut Neofilologii UWM w Olsztynie