ODCHODZĄCA ROSJA W POWIEŚCI DAWNA PODRÓŻ LEONIDA ZUROWA

Patryk Witczak

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

This paper explores the theme of Russia in the novel Old journey written by a wellknown
novelist of the first wave of Russian emigration in the 20th century, Leonid Zurov.
Emigrational literary vision of Russia, overwhelmed by the element of revolution,
had also its mystical aspect, where the suffering of the country was in the foreground.
The messianic dimension is implied by the motif of Russia – the holy Rus.


Słowa kluczowe:

Leonid Zurov, Russian emigration, Ivan Bunin, Russia in literature


Lis Renata. 2015. W lodach Prowansji. Warszawa: Sic!

Majmieskułow Anna. 1982. Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina. Bydgoszcz: WSP
w Bydgoszczy.

Szymonik Danuta. 2001. Rosyjska powieść rodzinna srebrnego wieku. Lublin: Wydawnictwo
UMCS.

Wegnerska Beata. 2012. Leonid Fedorovič Zurov v Biblioteke-fonde russkoe zarubežʹe
(k postanovke voprosa). W: Powrócić do Rosji wierszami i prozą: literatura rosyjskiej
emigracji – Vernutʹsâv Rossiû stihami i prozoj: literatura russkogo zarubežʹâ.
Red. Nefagina Galina. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej: 164-169 [Wegnerska
Beata. 2012. Леонид Федорович Зуров в Библиотеке-фонде русское зарубежье
(к постановке вопроса). W: Powrócić do Rosji wierszami i prozą: literatura rosyjskiej
emigracji – Вернуться в Россию стихами и прозой: литература русского зарубе-
жья. Red. Nefagina Galina. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej: 164-169].

Wegnerska Beata. 2015. Lirizm v povesti L.F. Zurova «Kadet». „Polilog. Studia neofilologiczne”
nr 5: 149-156 [Wegnerska Beata. 2015. Лиризм в повести Л.Ф. Зурова
«Кадет». „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 5: 149-156].

Gromova Ariadna, Zaharova Viktoriâ. 2012. Žiznʹ i tvorčestvo L.F. Zurova. Monografiâ.
Moskva: MGPU [Громова Ариадна, Захарова Виктория. 2012. Жизнь и творчество
Л.Ф. Зурова. Монография. Москва: МГПУ].

Zaharova Viktoriâ. 2015. Mifologema železnoj dorogi v proze russkoj èmigracii pervojvolny
(Ivan Bunin, Boris Zajcev, Leonid Zurov). W: Słowianie na emigracji: literatura –
kultura – język. Red. Kodzis Bronisław, Giej Maria. Opole Racibórz: Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu: 343-352 [Захарова Виктория.
2015. Мифологема железной дороги в прозе русской эмиграции первой волны (Иван Бунин, Борис Зайцев, Леонид Зуров). W: Słowianie na emigracji: literatura
– kultura – język. Red. Kodzis Bronisław, Giej Maria. Opole Racibórz: Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu: 343-352].
Zurov Leonid. 1985. Drevnij putʹ. Frankfurt am Main: Posev [Зуров Леонид. 1985.
Древний путь. Frankfurt am Main: Посев].

Kodzis Bronislav. Literaturnye centry russkogo zarubežʹâ 1918-1939. Pisateli. Tvorčeskie
obʺedineniâ. Periodika. Knigopečatanie. München [Кодзис Бронислав. Литератур-
ные центры русского зарубежья 1918-1939. Писатели. Творческие объединения.
Периодика. Книгопечатание. München].

Kuznecova Galina. 2010. Grasskij Dnevnik. Moskva: Astrelʹ [Кузнецова Галина. 2010.
Грасский Дневник. Москва: Астрель].

Perepiska I.A. Bunina i G.N. Kuznecovoj s L.F. Zurovym. 1971. «Novyj žurnal» kn. 105:
225 [Переписка И.А. Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым. 1971. «Новый
журнал» кн. 105: 225].

Sokolov Aleksandr. 1991. Sudʹby russkojliteraturnoj èmigracii 1920-h godov. Moskva:
MGU [Соколов Александр. 1991. Судьбы русской литературной эмиграции
1920-х годов. Москва: МГУ].

Struve Gleb. 1996. Russkaâ literatura vizgnanii. Pariž-Moskva: Russkij putʹ [Струве
Глеб. 1996. Русская литература в изгнании. Париж-Москва: Русский путь].

Tuzkov Sergej. 2011. Russkaâ povestʹ Načalahh veka. Žanravo-tipologičeskij aspekt.
Moskva: Flinta [Тузков Сергей. 2011. Русская повесть начала ХХ века. Жанра-
во-типологический аспект. Москва: Флинта].
Pobierz


Opublikowane
2017-06-01

Cited By /
Share

Witczak, P. (2017). ODCHODZĄCA ROSJA W POWIEŚCI DAWNA PODRÓŻ LEONIDA ZUROWA. Acta Neophilologica, 1(XIX), 227–236. https://doi.org/10.31648/an.683

Patryk Witczak 
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy