Tom 1 Nr XIX (2017): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Anna Andrzejewska
5-16
opublikowany: 2017-06-01
Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
55-68
opublikowany: 2017-06-01
Irena Matus
179-196
opublikowany: 2017-06-01
Iwona Malinowska
197-206
opublikowany: 2017-06-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Liliana Kalita
217-226
opublikowany: 2017-06-01
Patryk Witczak
227-236
opublikowany: 2017-06-01