Studia Prawnoustrojowe to czasopismo uwzględniające węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji, nie wyznaczając limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijać się swobodnie na łamach Studiów Prawnoustrojowych. Stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym. (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
  • ISSN: 1644-0412 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
 


MNISW
40

Index Copernicus
79,28


  • Index Copernicus
  • BazHum