Studia Prawnoustrojowe to czasopismo uwzględniające węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji, nie wyznaczając limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijać się swobodnie na łamach Studiów Prawnoustrojowych. Stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym. (więcej)

ISSN: 1644-0412 (Print) ISSN: 2720-7056 (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Index Copernicus
  • BazHum
  • ERIH PLUS

MNISW
70

Index Copernicus
89,80

 

The project is financed under the program of the Ministry of Science and Higher Education "Support for scientific journals", contract number 413 / WCN / 2019/1. Financial resources for the implementation of the project in the years 2019-2020 amount to  41,640 PLN.