Działania ISIS wymierzone przeciwko światowemu dziedzictwu kulturowemu

Piotr Chlebowicz

WPiA UWM
https://orcid.org/0000-0002-9553-7665


Abstrakt

The article presented the issue of vandalism concerned to the activity so called Islamic State. This group is a salaf jihadist organization. ISIS promotes religious violence and develop strategy to create a new Islamic caliphate. To achieve its goals ISIS use violence against others, including Muslim and people from western world. Destruction of world cultural heritage is a result ideology and tactics. Items taken from archeological sites are traded for weapons


Słowa kluczowe:

islamic terrorism, religious extremism terrorism, isis, world cultural, heritage


Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.   Google Scholar

Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 1.   Google Scholar

Gładkowska E., Dzieło sztuki – miejsce – pamięć, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.   Google Scholar

Hołyst B., Terroryzm. Tom 1, Warszawa 2009.   Google Scholar

Hołyst, B., Walka z terroryzmem z perspektywy prakseologii, „Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13.   Google Scholar

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-09

Cited By /
Share

Chlebowicz, P. (2019). Działania ISIS wymierzone przeciwko światowemu dziedzictwu kulturowemu. Studia Prawnoustrojowe, (43), 23–34. https://doi.org/10.31648/sp.4590

Piotr Chlebowicz 
WPiA UWM
https://orcid.org/0000-0002-9553-7665