Ekspresja tworzenia czy akt zniszczenia? – problematyka graffti w świetle wybranych aspektów prawnokarnych

Diana Dajnowicz-Piesiecka

UwB
https://orcid.org/0000-0003-1609-8463


Abstrakt

This article presents a phenomenon that everyone we pass every day, but not everyone sees it immediately. Going to work or school, shopping or walking next to each other, almost every day we pass the drawings and inscriptions which someone painted on the facades of buildings, or even on the means of communication. This direct contact with the graffti was an inspiration to discuss the phenomenon from the perspective of selected aspects of criminal law. The main objective, which was accompanied by the formation of the article, was to determine the boundary between legal and illegal graffti. Bearing in mind that graffti is a specifc form of artistic activities, the detailed analysis of the circumstances indicating that the graffti goes beyond the boundaries of art and begins to be the result of vandalism. Drawing or writing in public space also served to discuss the specifcs of halved acts. In addition, the article explains how to prevent and fghting against the phenomenon of graffti, which were undertaken on a national scale, as well as global.


Słowa kluczowe:

graffti, street art, offence, prevention


Bartkowiak Z., Graffti – sztuka czy wandalizm, Zielona Góra 2008.   Google Scholar

Bojarski M., Komentarz do art. 124 k.w., [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016.   Google Scholar

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 288 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016.   Google Scholar

Jankowski W., Komentarz do art. 63a, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.   Google Scholar

Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel-Szarota A., Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2003.   Google Scholar

Kulik M., Z prawnokarnej problematyki graffti, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 2.   Google Scholar

Nowicka I., Czyny przepołowione będące wykroczeniami w ujęciu prawnym i kryminologicznym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 6.   Google Scholar

Piskorski J., Przestępstwo uszkodzenia rzeczy, [w:] R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2015.   Google Scholar

Sikorski T., Rutkiewicz M., Graffti w Polsce. 1940–2010, Warszawa 2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-10

Cited By /
Share

Dajnowicz-Piesiecka, D. (2019). Ekspresja tworzenia czy akt zniszczenia? – problematyka graffti w świetle wybranych aspektów prawnokarnych. Studia Prawnoustrojowe, (43), 51–62. https://doi.org/10.31648/sp.4595

Diana Dajnowicz-Piesiecka 
UwB
https://orcid.org/0000-0003-1609-8463