Łowiectwo a obowiązek państwa dbałości o środowisko

Witold Daniłowicz

Kancelaria Noerr Biedecki sp.k. Warszawa


Abstrakt

Polish Constitution charges the State with the duty to protect environment. Realizing its obligation the State should, inter alia, regulate hunting in a rational manner. Currently it is the Minister of Environmental Protection who is in charge of that area of activity. The Minister, however, lacks executive organs which could enable him to perform that function. Therefore this role is currently being performed by the Polish Hunting Association and the State Forests. The Minister should oversee their activities in that regard but its powers are very limited, particularly with respect to the Polish Hunting Association. The article puts forward the idea of creating national hunting administration.


Słowa kluczowe:

hunting, hunting regulations, hunting law, protection of environment, state's responsibility for environment, hunting administration, Polish Hunting Association


Alloneau, F-X., Le grand au top, „Connaissance de la Chasse” 2017, nr 12.   Google Scholar

Bielecki L., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiuk (red. nauk.), Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienie materialnego prawa administracyjnego, Warszawa 2016.   Google Scholar

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.   Google Scholar

Błaszczyk J., Balik B., Prawne i praktyczne instrumenty zarządzania populacjami zwierzyny grubej w lasach, [w:] Zarządzanie populacjami zwierząt, Warszawa 2016.   Google Scholar

Dance S., Why wildlife advocates are working to make hunting more popular?, „Baltimore Sun” 23.11.2018 r.   Google Scholar

Depka-Prądzyński A., O co poszło z dzikami, „Brać Łowiecka” 2019, nr 2.   Google Scholar

Fedorowicz M., Nadzorcze soft law nowej generacji w sektorze bankowym w świetle art. 133 ust. 1a ustawy – Prawo bankowe, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 38.   Google Scholar

Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.   Google Scholar

Gados A., Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2017.   Google Scholar

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.   Google Scholar

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018.   Google Scholar

Jickling K, Up to Here in Deer: As Fewer Vermonters Hunt, the Growing Herd Is Becoming a Problem, „Seven Days” 26.09.2018, https://www.sevendaysvt.com/vermont/up-to-here-in-deer-as-fewer-vermonters-hunt-the-growing-herd-is-becominga-problem/Content?oid=20983028 (data dostępu: 27.02.2019 r.).   Google Scholar

Juchniewicz J., Stowarzyszenia o statusie specjalnym, [w:] Wolność zrzeszania się w Polsce, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2008.   Google Scholar

Kościelniak-Marszał M., Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce, Warszawa 2014.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Daniłowicz, W. (2019). Łowiectwo a obowiązek państwa dbałości o środowisko. Studia Prawnoustrojowe, (43), 63–79. https://doi.org/10.31648/sp.4600

Witold Daniłowicz 
Kancelaria Noerr Biedecki sp.k. Warszawa