Wybrane aspekty karnoprawnej ochrony zabytków na przykładzie Kodeksu karnego z 1997 r.

Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-3005-8401


Abstrakt

The article aims to analyze dogmatic aspects of criminal protection of monuments in Polish Penal Code and reveal theoretical doubts connected with the offences specifed in Penal Code. The Author attempts to present
overviews of doctrine on discussed issued and to describes the proposals de lege ferenda.


Słowa kluczowe:

polish penal law aspects of protection of monuments, object of significant cultural value, cultural heritage


Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.   Google Scholar

Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 123 Kodeksu karnego, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.   Google Scholar

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 294 Kodeksu karnego, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III, Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016.   Google Scholar

Flemming M., Wojciechowska J., Komentarz do art. 126 Kodeksu karnego, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz, Warszawa 2004.   Google Scholar

Gadecki B., Kontrowersje wokół odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, „Ius Novium” 2013, nr 4.   Google Scholar

Jankowski D., Soldani A., Zabytki i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy z 23 lipca 2003 r., Zielona Góra 2004.   Google Scholar

Kłączyńska N., Komentarz do art. 125 Kodeksu karnego, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.   Google Scholar

Księżopolska-Kukulska A., Dobra kultury jako przedmiot ochrony w prawie karnym, „Prokurator” 2007, nr 2.   Google Scholar

Kulik M., Komentarz do art. 294 Kodeksu karnego, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Jurgielewicz-Delegacz, E. (2019). Wybrane aspekty karnoprawnej ochrony zabytków na przykładzie Kodeksu karnego z 1997 r. Studia Prawnoustrojowe, (43), 141–153. https://doi.org/10.31648/sp.4605

Emilia Jurgielewicz-Delegacz 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-3005-8401