Ochrona bezpieczeństwa przeciwpożarowego w prawie karnym Królestwa Polskiego w latach 1815–1830

Rafał Kania

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku


Abstrakt

Conflagrations were one of the major natural threats to order and internal security in the Kingdom of Poland. Government was forced to introduce comprehensive solutions against negative consequences of fres. One of the key components of that solution was to implement harsh penal regulations for the arsonists. The aim of the article is to depict the ideas of protection against fres and conflagrations in penal regulations in the Kingdom of Poland


Słowa kluczowe:

the Kingdom of Poland, criminal law, history of law, arson, fire protection


Berezowski E., Rajmund Rembieliński – urbanista i budowniczy miast w województwie mazowieckim w okresie Królestwa Polskiego (1815–1832), [w:] Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, (red.) A. Barszczewska-Krupa, Warszawa 1989.   Google Scholar

Dzieje Warszawy. Warszawa w latach 1795–1914, (red.) S. Kieniewicz, Warszawa 1976.   Google Scholar

Kania R., Prawne podstawy ochrony przed pożarami w Królestwie Polskim (1815–1830), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, t. 70, z. 2.   Google Scholar

Ossowska-Salamonowicz D., Gwarancje wolności osobistej i prawa obywatelskie w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2014 nr 25.   Google Scholar

Rembieliński R., Drugi raport z objazdu obwodu łęczyckiego w 1820 r., [w:] Barszczewska-Krupa A., Rajmund   Google Scholar

Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, Warszawa 1989.   Google Scholar

Sygit B., Ocena prawna czynów sprowadzających pożar, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1–2.   Google Scholar

Śliwowski J., Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.). Historia jego powstania i próba krytycznej analizy, Warszawa 1958   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Kania, R. (2019). Ochrona bezpieczeństwa przeciwpożarowego w prawie karnym Królestwa Polskiego w latach 1815–1830. Studia Prawnoustrojowe, (43), 163–178. https://doi.org/10.31648/sp.4607

Rafał Kania 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku