Prywatność pacjenta jako dobro osobiste. Nowe wyzwania w świetle regulacji RODO

Iwona Wrześniewska-Wal

Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
http://orcid.org/0000-0002-8892-5985

Lidia Janiszewska

Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
http://orcid.org/0000-0001-7734-3245


Abstrakt

The article discusses the issue of changes in the catalog of legal instruments, which can be used by a patient when a violation of the principles of processing his personal rights occurs, in the context of the application of the EU General Data Protection Regulation (GDPR). It draws attention to the extension of the catalog of available legal instruments in the feld of personal data protection and the presents of other mechanisms aimed at protecting the rights of patients, including the right to privacy. The authors express a belief that, especially the administrative mode can be widely used by patients in the initial period of application of the General Data Protection Regulation.


Słowa kluczowe:

patient's privacy, personal rights, GDPR


Andres K., [w:] K. Andres, E. Bielak-Jomaa, M. Jagielski, P. Kawczyński, M. Krasińska, P. Litwiński, A. Sieradzka A., K.   Google Scholar

Wojsyk K, Ochrona danych medycznych, Warszawa 2016.   Google Scholar

Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności, s. 335 i n.   Google Scholar

Jagielski M., Konstytucjonalizacja ochrony prywatności, [w:] R. Małajny (red.), Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunku badań, Katowice 2008.   Google Scholar

Kędzior M., ERA Forum, https://doi.org/10.1007/s12027-019-00549-x (data dostępu: 2.08.2019 r.).   Google Scholar

Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne).   Google Scholar

Krassowski K., Identyfkacja biomedyczna – nasz wróg czy nasz przyjaciel?, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 23.   Google Scholar

Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2014.   Google Scholar

Litwiński P. (red.), P. Barta, M. Kawecki, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.   Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska A., Trzy wymiary prywatności. Sfera prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013 nr 1(13).   Google Scholar

Nerka A., Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, vol. 13, nr 1.   Google Scholar

Pryciak M., Prawo do prywatności, „Wrocławskie Studia Erazmińskie” 2010, t. 4.   Google Scholar

Przewodnik RODO w medycynie, Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl/documents.../PRZEWODNIK_PO_RODO_w_służbie_zdrowia.pd (data dostępu: 2.08.2019 r.).   Google Scholar

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1971.   Google Scholar

Wawrzyniak J., cyt za E. Kuczma, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony danych osobowych, Praca doktorska, Białystok 2016.   Google Scholar

Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konflktu zasad, LEX 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-18

Cited By /
Share

Wrześniewska-Wal, I., & Janiszewska, L. (2019). Prywatność pacjenta jako dobro osobiste. Nowe wyzwania w świetle regulacji RODO. Studia Prawnoustrojowe, (43), 361–373. https://doi.org/10.31648/sp.4617

Iwona Wrześniewska-Wal 
Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
http://orcid.org/0000-0002-8892-5985
Lidia Janiszewska 
Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
http://orcid.org/0000-0001-7734-3245