Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej w Polsce

Adrianna Szczechowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-6598-2103


Abstrakt

Responsibility of public authorities is a special guarantee of the legality of a democratic state. The right to compensation is provided not only for the Constitution of the Republic of Poland, but also other legal acts of a statutory rank. Every year courts in Poland adjudicate on compensation cases, awarding them in many cases. The costs of errors of public authority are borne by the State Treasury, and they are not small.


Słowa kluczowe:

public authority, compensation, damages, court order.


Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.   Google Scholar

Bieniek G., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 4.   Google Scholar

Granecki P., Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), „Palestra” 2000, nr 11–12.   Google Scholar

Haczkowska M., Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/ 53689/43_ Monika_Haczkowska.pdf (data dostępu: 08.12.2017).   Google Scholar

Pawlak P., Sidor M., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej urzędnika, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18175/1/Pages%20from%20poprawione_2017.01.02%20-%20Gierach%20-%20odpowiedzialnośc%20majątkowa.pdf (data dostępu: 08.12.2017).   Google Scholar

Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.   Google Scholar

Radwański Z., Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXVI, 2004, z. 2.   Google Scholar

Safjan M., Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej – od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 3.2, Warszawa 2003.   Google Scholar

Skoczylas J.J., Odpowiedzialność Skarbu Państwa i innych podmiotów przy wykonywaniu władzy publicznej w noweli do Kodeksu cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 9.   Google Scholar

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, Tom III A, Warszawa 2017.   Google Scholar

Szczechowicz A., Określenie wysokości zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego skazania w świetle praktyki sądowej, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 41.   Google Scholar

Szczepaniak R., Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2000.   Google Scholar

Szpunar A., O odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa, „Państwo i Prawo” 1999, nr 6.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-26

Cited By /
Share

Szczechowicz, A. (2019). Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej w Polsce. Studia Prawnoustrojowe, (43), 325–334. https://doi.org/10.31648/sp.4643

Adrianna Szczechowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-6598-2103