Determining the place of artificial intelligence in civil law

Nataliia Martsenko

Uniwersytet
https://orcid.org/0000-0003-0947-5179


Abstrakt

W artykule przeanalizowano cywilno-prawne aspekty systemu prawnego dotyczącego sztucznej inteligencji. Autor uważa, że postrzeganie robota i sztucznej inteligencji jako podmiotów stosunków cywilnoprawnych jest niewłaściwe i może prowadzić do sytuacji niepewności prawnej. Stosowanie pojęcia “osoba elektroniczna” w aktach normatywnych UE wydaje się nierozsądne i przedwczesne, gdyż rozszerzenie tego pojęcia na całe prawo nie zapewnia całościowego zastępstwa prawnego w sprawach dotyczących ich statusu prawnego, odpowiedzialności cywilnej, ochrony praw użytkowników czy ochrony danych. Uważa się, że wskazane jest postrzeganie robotyki i sztucznej inteligencji jako przedmiotów praw obywatelskich. Proponuje się zastosowanie w odniesieniu do sztucznej inteligencji systemu prawnego dotyczącego źródeł wysokiego ryzyka, który stosuje się w dziedzinach takich jak medycyna czy administracja publiczna w celu skuteczniejszej ochrony praw użytkowników technologii sztucznej inteligencji. W przypadku odpowiedzialności cywilnej należy przestrzegać zasady proporcjonalności: im wyższe ryzyko szkody, tym wyższy wymiar odpowiedzialności.


Słowa kluczowe:

regulacje prawne, robot, podmioty praw obywatelskich, przedmioty praw obywatelskich, odpowiedzialność


Allen S., Costelloe D., Fitzmaurice M., Gragl P., Guntrip E., Private Interests and Private Law Regulation in Public International Law Jurisdiction, Oxford Handbook on Jurisdiction in International Law, Oxford University Press, Oxford 2018.   Google Scholar

Baranov P.P., Mamychev A.Y,. Plotnikov A.A, Voronov D.Y. Voronova E.M., Problems of Legal Regulation of Robotics and Artifcial Intelligence in Russia: Some Approaches to the Solution, „Herald NAMSCA” 2018, No. 3.   Google Scholar

Bennett Moses L., How to Think About Law, Regulation and Technology: Problems with ‘Technology’ as a Regulatory Target, „Law, Innovation and Technology” 2013, No. 5(1).   Google Scholar

Bělohlávek A.J., Rozehnalová N., Czech Yearbook of International Law. Vol. III, Public policy and order public Huntington, New York Juris 2012.   Google Scholar

Calo R., Robotics and the Lessons of Cyberlaw, „California Law Review” 2015, No. 513(63).   Google Scholar

Cebera A., The Paradigms for Distinguishing between Private Law and Public Law, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne” 2014, No. 8(1).   Google Scholar

Chagal-Feferkorn K.A., Am I an Algorithm or a Product? When Products Liability Should Apply to Algorithmic Decision-Makers, „Stanford Law & Policy Review” 2019, No. 30.   Google Scholar

Cole G.S., Tort Liability for Artifcial Intelligence And Expert Systems, „Computer/Law Journal” 1990, No. 10(2).   Google Scholar

Epstein R.A., Animals as Objects, or Subjects, of Rights, „U Chicago Law & Economics”, Olin Working Paper 2002, No. 171(35).   Google Scholar

Floridi L., On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy, „Philosophy & Technology” 2016.   Google Scholar

Grin’ko S.D., Delìktozdatnìst’ nepovnolìtnìh fìzicnih osìb za civìl’nim zakonodavstvom Ukraïni ta zarubìžnih kraïn: porìvnal’no-pravovij analìz [Juvenile delinquency under the Ukranian civil law and the law of other countries: a comparative study], „Casopis civìlìstiki” 2015, No. 19.   Google Scholar

Hrapcenko V.P., Vìd kriterìïv podìlu sistemi prava na galuzì do kompleksnih galuzej prava [The criteria of the division within the legal system regarding complex branches of the law], „Aktual’nì Problemi Polìtiki” 2015, No. 55.   Google Scholar

Hryniak A., Pleniuk M., Mechanism of Private Legal Contracting Relations in Civil Law, „Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Research” 2018, No. 21(1).   Google Scholar

Nad’on V.V., Deakì aspekti viznacennâ pravozdatnostì v civìl’nomu pravì [Justice in civil law], „Teorìa ì Praktika Pravoznavstva” 2014, No. 1(5).   Google Scholar

Priluc’kij R.B., Osnovnì teorìï uridicnoi osobi ta ïh vpliv na rozvitok organìzacìjnih form sub’ektìv gospodaruvanna [The Concepts of legal entity and the development of different forms of legal entities in business], „Uridicna Nauka” 2013, No. 3.   Google Scholar

Simon H.A., The Shape of Automation for Men and Aanagement vii (1965) Ryan Calo Robotics and the Lessons of Cyberlaw, „California Law Review” Legal Studies Research Paper 2014.   Google Scholar

Spektor O.M., Tvarina ak osoblivij ob’ekt recovih prav [Animals as an object of property rights], „Prikarpats’kij Uridicnij Vìsnik” 2015, No. 3(9).   Google Scholar

Tavits G., The Position of Labour Law in the Private Law System, „Juridica International” 2000.   Google Scholar

Volkova N. V., Sodo viznacenna pìdstav obmezenna civìl’noï dìezdatnostì fìzicnoï osobi pri rozgladì sprav u civìl’nomu sudocinstvì [On the determination of the grounds for restricting the civil capacity in civil procedure], „Casopis Civìlìstiki” 2015, No. 18.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Martsenko, N. (2020). Determining the place of artificial intelligence in civil law. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5279

Nataliia Martsenko 
Uniwersytet
https://orcid.org/0000-0003-0947-5179