Wrongful conception po raz pierwszy na wokandzie Sądu Najwyższego

Szymon Bondaruk

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0003-4693-9147


Abstrakt

The article closely analyses the very first wrongful conception action brought before the Polish Supreme Court in 2003. The court recognized the case as a precedent. When justifying its verdict it largely referred to the foreign case law and doctrine. The judgment clearly distinguished between the sheer fact of a baby being born as a generally positive event and the possible liability of a medical professional in wrongful conception cases, which allows for such cases to be heard before Polish courts. The judgment also established the scope of possible compensation as all expenses related to the pregnancy and birth and the loss of income stemming from them. Furthermore, the court established the right to seek moral compensation as a part of wrongful conception action claims. The judgment served as a trailblazer for future wrongful conception and wrongful birth verdicts.


Słowa kluczowe:

wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, abortion, Polish Supreme Court


Justyński T., Bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerwania ciąży uprawnia kobietę do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej z tego zdarzenia. Glosa do   Google Scholar

wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, „Państwo i Prawo” 2004, nr 9   Google Scholar

Justyński T., Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003.   Google Scholar

Nesterowicz M., Glosa do wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 10.   Google Scholar

Pepłowska Z., Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception w prawie USA, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 1.   Google Scholar

Wąsik D., Wskazania aktualnej wiedzy medycznej w świetle odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 36.   Google Scholar

Wild M., Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim (Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03), „Przegląd Sądowy” 2005, nr 1.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Bondaruk, S. (2019). Wrongful conception po raz pierwszy na wokandzie Sądu Najwyższego. Studia Prawnoustrojowe, (46), 5–17. https://doi.org/10.31648/sp.5316

Szymon Bondaruk 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0003-4693-9147