Jezioro jako nieruchomość?

Anna Klimach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-7930-3888

Katarzyna Bagan-Kurluta

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0001-8551-6214


Abstrakt

The surface of the earth is very diverse, there are various elements on it that shape it: mountains, forests, and water. Not all elements of its shape are relevant to the concept of real estate or the scope of ownership rights. The regulations state that the majority of real estate may be owned by any civil law entities, without differentiating them and limiting the possibility of acquiring ownership rights. Some properties are in principle owned by the State Treasury (or municipalities, as a rule). Whether a property may be owned by any entity may depend on its type, location or what is on it. The following article discusses whether a lake can be treated as a property within the meaning of civil law. In addition, it was examined whether two land and mortgage registers could be kept for one lake.


Słowa kluczowe:

lake, real estate, water property, 3D plot.


Agopszowicz A., Własność wód, jej istota i charakter prawny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974, z. 1.   Google Scholar

Brózda S., Marszelewski M., Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości na przykładzie jezior występujących w obrocie cywilnoprawnym, „Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 16.3.   Google Scholar

Bydłosz J., Czaja S., Dawidowicz A., Gajos M., Jasiołek J., Jasiołek K., Jokić M., Križanović K., Kwartnik-Pruc A., Łuczyński R., Mašek Tonković A., Rahmonov O., Sobolewska-Mikulska K., Szpor G., Urbańska R., Wach J., Wójcik J., Źróbek R., Transition of 2D Cadastral Objects into 3D Ones – Preliminary Proposal, [w:] R. Źróbek (red.), Management of Real Estate Resources, Croatia, Zagreb 2013.   Google Scholar

Bydłosz J., Developing the Polish Cadastral Model towards a 3D Cadastre, 5th International FIG 3D Cadastre Workshop 18–20 October 2016, Greece, Athens 2016,   Google Scholar

http://www.gdmc.nl/3dcadastres/literature/3Dcad_2016_38.pdf.   Google Scholar

Enemark S., Land administration infrastructures for sustainable development, “Property Management” 2001, vol. 19, issue 5.   Google Scholar

Felcenloben D., Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestrację trójwymiarowych praw do nieruchomości – kataster 3D, „Świat Nieruchomości” 2013, t. 84.   Google Scholar

Gniewek E. (red.), System prawa prywatnego. T. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2013.   Google Scholar

Kalantari M., Rajabifard A., Wallace J., Williamson I., Spatially referenced legal property objects. “Journal of Land Use Policy” 2008, issue 25 (2).   Google Scholar

Karabin M., Registration of the Premises in 2D Cadastral System in Poland, [w:] FIG Working Week 2011 “Bridging the Gap between Cultures”, Marrakech, Morocco, 18–22.05.2011, 2011, article no 4818, https://www.oicrf.org/documents /40950/43224/   Google Scholar

Registration+of+the+ premises+in+2D+cadastral+system+in+Poland.pdf/a47f5a57-477d-bbad-fb14-06b6689a488b.   Google Scholar

Karabin M., A concept of a model approach to the 3D cadastre in Poland, D.Sc. Thesis, Warsaw University of Technology – Scientifc Work – Geodesy Series, Number of Book 51, Warszawa 2013.   Google Scholar

Karabin M., A concept of a model approach to the 3D cadastre in Poland – technical and legal aspects, [w:] P. van Oosterom, E. Fendel (red.), Proceedings 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9–11 November 2014, United Arab Emirates, Dubai 2014.   Google Scholar

Kitsakis D., Dimopoulou E., 3D Cadastres: Legal Approaches and Necessary Reforms, “Survey Review” 2014, vol. 46, no. 338.   Google Scholar

Kitsakis D., Paasch J., Paulsson J., Navratil G., Vučić N., Karabin M., Carneiro A.F.T., El-Mekawy M., 3D Real Property Legal Concepts and Cadastre – A Comparative Study of Selected Countries to Propose a Way Forward, 5th International FIG 3D Cadastre Workshop 18–20 October 2016, Greece, Athens 2016, http://www.gdmc.nl/3dcadastres /literature/3Dcad_2016_11.pdf.   Google Scholar

Kościelak M., Art. 211, [w:] Prawo wodne. Komentarz, Poznań 2019.   Google Scholar

Kowalski K., Grunty pokryte wodami płynącymi w ewidencji gruntów, Wrocław 2011, https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_ przyroda_ eografa_grunty_pokryte_wodami_plynacymi_w_ewidencji_gruntow.pdf.   Google Scholar

Lemmen C., A domain model for Land Administration, PhD thesis, Sieca Repro BV, Delft, the Netherlands 2012.   Google Scholar

Marszelewski M., Marszelewski W., Problemy własności jezior w Polsce, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, [S. l.], nr 3, http://apcz.umk.pl/czasopisma/ index.php/PPOS/articleview/PPOS.2013.013.   Google Scholar

Matusik G., Art. 143, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Poznań 2019.   Google Scholar

Mikosz R., Nb 65-66, 75, [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2013.   Google Scholar

Ochrona środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2018,1,19.html.   Google Scholar

Paczuski R., Potrzeby i problemy reformy polskiego prawa wodnego, [w:] M. Bączyk (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruń 1997.   Google Scholar

Rakoczy B., Prawo własności gruntów pod wodami. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”, 2014, [S.l.], nr 1, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/view/ PPOS.2014.005.   Google Scholar

Richard S., Bouleau G., Barone S., Water governance in France. Institutional framework, stakeholders, arrangements and process, [w:] P. Jacobi, P. Sinisgali (red.), Water governance and public policies in Latin America and Europe, 2010.   Google Scholar

Rudnicki S., O własności wód, „Nowe Prawo” 1982, nr 11–12.   Google Scholar

Rudnicki S., O pojęciu nieruchomości w prawie cywilnym, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 6.   Google Scholar

Rotko J., Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006.   Google Scholar

Siejka M., Ślusarski M., Zygmunt M., 3D + time Cadastre, possibility of implementation in Poland, “Survey Review” 2014, vol. 46, no. 335.   Google Scholar

Sooner J.E., Oosterom P., Ploger H.D., Aalders H.A., Conceptual 3D Cadastral Model Applied in Several Countries, [w:] Proceedings of the FIG working week 2004:   Google Scholar

The Olympic spirit in surveying, May 22–27, International Federation of Surveyors (FIG), Greece, Athens 2004, https://www.fg.net/resources/proceedings/fg_proceedings/athens/papers/ts25/TS25_1 toter_et_al.pdf.   Google Scholar

Stoter J., Ploeger H., Roes R., van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H., First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands, 5th International FIG 3D Cadastreorkshop 18–20 October, Greece, Athens 2016, https:// research.vu.nl/ws/portalfles/portal/16878869/Paper_27.pdf.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Klimach, A., & Bagan-Kurluta, K. (2019). Jezioro jako nieruchomość?. Studia Prawnoustrojowe, (46), 91–112. https://doi.org/10.31648/sp.5322

Anna Klimach 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-7930-3888
Katarzyna Bagan-Kurluta 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0001-8551-6214