Uwagi na temat wykonywania władzy rodzicielskiej

Edyta Kogut

Uniwersytet Jagiełłoński
http://orcid.org/0000-0002-1239-0849


Abstrakt

The subject connected with the legal representation of a child by a parent in Poland and with the limitation of parental responsibility has become a significant issue in the area of family law. This field has long remained beyond the scope of both research and reflection. The article raises the issue of rights and obligations towards a child arising from being a parent. It also shows how the institution of limitation and deprivation of parental responsibility works. The aim of this paper is not only to analyze such a difficult subject, that is the imitation of parental authority, but the effects it has on a child as well. A comparative method and descriptive technique have been used in this study. 


Słowa kluczowe:

legal representation of a parent, parental authority parental responsibility, child


Ciepła H., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009.   Google Scholar

Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Piasecki K. (red.), Sychowicz M., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.   Google Scholar

Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.   Google Scholar

Czeredecka A., Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, wyd. 2, Warszawa 2020.   Google Scholar

Długoszewska J., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, wyd. 1, Warszawa 2012.   Google Scholar

Dolecki H. (red.), Sokołowski T. (red.), Andrzejewski M., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2010.   Google Scholar

Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000.   Google Scholar

Gajda J., Ignatowicz J., Pietrzykowski K., Pietrzykowski J., Winiarz J. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012.   Google Scholar

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009.   Google Scholar

Gromek K., Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008.   Google Scholar

Ignatowicz J. [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.   Google Scholar

Jędrejek G., Komentarz do art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [w:] G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)–144(1), LEX 2014.   Google Scholar

Juszyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011,   Google Scholar

Juszyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.   Google Scholar

Kiliańska A., Ograniczenie władzy rodzicielskiej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 18 (1/2012).   Google Scholar

Klińska-Pekacz A., Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie dzieci, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji, Zarządzania UKW w Bydgoszczy” 2013, t. 4.   Google Scholar

Lech-Chełmińska M., Przybyła V., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006.   Google Scholar

Łopatka A., Konwencja Praw Dziecka w Polsce, [w:] Prawa dziecka, deklaracje rzeczywistość, red. J. Bińczycka, wyd. II, Warszawa 1999.   Google Scholar

Łapiński A., Ogólna problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej według art. 109 k.r.o., „Palestra” 1974, nr 3.   Google Scholar

Pospiszyl L., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.   Google Scholar

Ruszewski J., Prawo rodzinne, Suwałki 2011.   Google Scholar

Słyk J., Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko, wyd. 1, Warszawa 2011.   Google Scholar

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.   Google Scholar

Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013.   Google Scholar

Strzebińczyk J., [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003.   Google Scholar

Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013.   Google Scholar

Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Kogut, E. (2019). Uwagi na temat wykonywania władzy rodzicielskiej. Studia Prawnoustrojowe, (46), 113–129. https://doi.org/10.31648/sp.5324

Edyta Kogut 
Uniwersytet Jagiełłoński
http://orcid.org/0000-0002-1239-0849