Zastosowanie przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego

Marta Kopacz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-6649-2314


Abstrakt

On 1 June 2017, the general provisions concerning imposing and administering administrative monetary penalties or granting relief in its execution, entered into force. As a result of the conducted research, it has been determined, that these provisions, although to a limited extent, are also applicable in cases involving monetary penalties for occupancy of the road lane administered in accordance with the provisions of the Act of 21 March 1985. on Public Roads. There are three premises in the group of these provisions, which allow a discharge of liability for this administrative tort: force majeure, events that result in an enouncement of inflicting a punishment and limitation for administrative tort. Furthermore, in such cases applicable are general provisions relating to such matters as granting relief in its execution monetary penalty, as well as provision permitting the application of the more lenient law to a party.


Słowa kluczowe:

administrative monetary penalties, occupancy of the road lane, administrative proceedings, responsibility for an administrative tort, exemption circumstances


Chróścielewski W., Kmieciak Z., (red.) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, SIP LEX 2019.   Google Scholar

Dudziak S., Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 6.   Google Scholar

Hauser R., Wierzbowski M., (red.) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Krekora-Zając D., Charakter kary umownej a przedawnienie roszczeń z niej wynikających, „Studia Prawnoustrojowe” 2008, nr 8.   Google Scholar

Kręcisz W., Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego” 2014, nr 2.   Google Scholar

Pilich M., Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, „Państwo i Prawo” 2008, nr 4.   Google Scholar

Radecki W., Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 10.   Google Scholar

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.   Google Scholar

Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, SIP LEX 2019.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Kopacz, M. (2019). Zastosowanie przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego. Studia Prawnoustrojowe, (46), 131–144. https://doi.org/10.31648/sp.5325

Marta Kopacz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-6649-2314