„Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie…”1 Kulturowe i prawne aspekty pochówku, wizerunku zwłok oraz napisów nagrobnych

Jacek Mazurkiewicz

Uniwersytet Zielonogórski
http://orcid.org/0000-0001-5936-9038

Piotr Szymaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
http://orcid.org/0000-0002-5415-9215


Abstrakt

Human remains, not just corpses, are sometimes cultural goods. In the second part of our work, we present selected legal aspects of burials and images of human remains. The protection of burial and the image of human remains are legal issues that are very culturally determined, and that feature affects the approach to them found in case-law. The study indicates that both respect for the corpses and human remains, as well as image protection, are associated with the residue of the right to human dignity


Słowa kluczowe:

corpses, human remains, cultural goods, burial, image protection.


avi, Świąteczny żart obraża katolików, „Rzeczpospolita” nr 285/2007.   Google Scholar

Barak A., Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge 2015.   Google Scholar

Bończa-Szabłowski J., Jurek, miłość z Brwinowa. Maria Iwaszkiewicz o swoim ojcu, „Rzeczpospolita” nr 145/2006.   Google Scholar

Browning Ch.R., Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i ostateczne rozwiązanie w Polsce, Warszawa 2000.   Google Scholar

Czaczkowska E.K., Pogrzeb ks. kapelana. Najpierw Wilanów, potem Jasna Góra, „Rzeczpospolita” nr 237/2007.   Google Scholar

Diament z popiołów, „Polityka” nr 10/2007.   Google Scholar

Dürig G., Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde: Entwurf eines praktikablen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des   Google Scholar

Grundgesetzes. „Archiv des öffentlichen Rechts” 1956, vol. 81, no. 2.   Google Scholar

Garlicki L., Artykuł 30, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2016.   Google Scholar

Grzędziński W. [w:] Najlepsze fotografe prasowe, dodatek do „Rzeczpospolitej” nr 144/2007.   Google Scholar

Hanc J., Sitarz O., Przestępstwo znieważenia zwłok (aspekty dogmatyczne i praktyczne), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, r. XXI, z. 2.   Google Scholar

Horacy, Ody, Księga III, 30, przekład: L. Rydel, [w:] Horacy, Wybór poezji, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967.   Google Scholar

Jan Twardowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski.   Google Scholar

Kolbuszewski J., Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafce wierszowanej, Wrocław 1985.   Google Scholar

Lewandowska I., Smutne sąsiedztwo naruszyło dobra osobiste, „Rzeczpospolita“ nr 241/2007.   Google Scholar

Łysakowski P., Śmierć Bismarcka w opiniach prasy warszawskiej (lipiec–sierpień 1898 r.), „Dzieje Najnowsze” 1988 (rocznik XX), nr 3–4.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Czy dobra osobiste mogą powstać po śmierci? [w:] J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie. Rights of personality in the XXI century. New values, rules, technologies, Warszawa 2012.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Modlitwa za zmarłych. Timisoara, „Słowo Powszechne” nr 99/1990.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Pośmiertne nadawanie orderów i odznaczeń, „Palestra” nr 7–8/2012.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Upadłość po śmierci niewypłacalnego dłużnika. Czy możliwy konflikt ochrony dóbr osobistych post mortem z potrzebą ochrony praw wierzycieli? [w:] M. Załucki (red.), Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, Warszawa 2012.   Google Scholar

Münch I. von, Ogólne prawo do osobowości, „Przegląd Prawa i Administracji” 1997, t. XXXIX.   Google Scholar

Podemski S., Ochrona kultu pamięci, „Gazeta Sądowa” 1974, nr 23.   Google Scholar

Puwalski M., Prawo do prywatności osób publicznych, Toruń 2003.   Google Scholar

Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999.   Google Scholar

Sandauer A., O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…), Warszawa 1982.   Google Scholar

Sobolewska O., Złe dziedzictwo, „Metro” z 26 III 2009 r.   Google Scholar

Stettner-Stefańska B., Z Paryża na Wawel, „Rzeczpospolita” nr 80/1999.   Google Scholar

Terlikowski T.P., Panteonu nie można zadekretować, „Rzeczpospolita” 2007, nr 237.   Google Scholar

Zaporowska M., Janek, Aldona, Lazar..., „Odra” 2005, nr 2.   Google Scholar

Zaporowska Z., Matusiewicz M., Odys spoczywa w Pokoju, „Przegląd Tygodniowy. Magazyn Trybuny” nr 19/2004.   Google Scholar

Zaporowski P., Polskie mogiły w Erytrei, „Przegląd Tygodniowy. Magazyn Trybuny” nr 17/2000.   Google Scholar

Zaporowski P., Polskie mogiły w Iranie. Ślady tułaczych losów, „Rzeczpospolita” nr 255/1996.   Google Scholar

Zapraszamy na wystawę. BZWBK Pressfoto 2009, „Rzeczpospolita” nr 243/2009   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Mazurkiewicz, J., & Szymaniec, P. (2019). „Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie…”1 Kulturowe i prawne aspekty pochówku, wizerunku zwłok oraz napisów nagrobnych. Studia Prawnoustrojowe, (46), 261–276. https://doi.org/10.31648/sp.5334

Jacek Mazurkiewicz 
Uniwersytet Zielonogórski
http://orcid.org/0000-0001-5936-9038
Piotr Szymaniec 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
http://orcid.org/0000-0002-5415-9215