Prawne aspekty postępowania przygotowawczego na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Agata Rewerska

Szkoła Prawa Procesowego „Ad Exemplum” mec. Agaty Rewerskiej
https://orcid.org/0000-0002-9451-7750Abstrakt

The article discusses about legal aspects of preliminary proceedings under the Act of 4.07.2019 on the amendment of the act – Code of Civil Procedure and some other acts. The subject of the article are issues concerning purpose and character of preliminary proceedings, chairman terms of reference, range of compliance art. 162 during preliminary session, legal nature of settlement about motions of evidence which is contained in the trial schedule.


Słowa kluczowe:

preparatory proceedings, act of 4.07.2019, code of civil procedure, preparatory hearing, amendment to code of civil procedure, preliminary proceedings.


Białecki M., [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian. Tom I i II, Warszawa 2019.

Gapska E., Przygotowanie rozprawy cywilnej – niewykorzystana szansa, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Warszawa 2017.

Ereciński T. (red.), Gudowski J., Jędrzejewska M., Grzegorczyk P., Weitz K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.

Janowski J., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019, „MOP” 2019, nr 18.

Kłos M. (red), Marciniak A., Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2019,

Laskowska-Hulisz L., Reforma KPC – najważniejsze zmiany, LEX/el. 2019

Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, Warszawa 2019.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Rewerska, A. (2019). Prawne aspekty postępowania przygotowawczego na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Studia Prawnoustrojowe, (46), 373–384. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5351

Agata Rewerska 
Szkoła Prawa Procesowego „Ad Exemplum” mec. Agaty Rewerskiej
https://orcid.org/0000-0002-9451-7750