Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako społeczna inicjatywa wspierania działań prorodzinnych samorządu i promocji rodziny w regionie

Andrzej Taborski

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
https://orcid.org/0000-0002-1244-2303Abstrakt

This article presents the structure, objectives and competence of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Council for Families, which is an advisory and opinion-forming social team active in the field of voivodeship pro-family policy implementation. The main objective of the Council is to promote marriage and a properly functioning family in all areas of social life, to represent family interests in the voivodeship, to prevent hazards and to counter family life dysfunctions. The article presents in detail the Warmia-and-Mazurian Family Days which are aimed at promoting values improving family life, the development of sensitivity to family issues and the integration of the maximum possible number of people, families and groups in the region into these activities.


Słowa kluczowe:

Council for Families, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, family, pro-family policy, Marshal of the Voivodeship.


Krzywkowska J., Współdziałanie państwa i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie opieki i wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców, Olsztyn 2018.

Krzywkowska J., Daniluk D., Współdziałanie samorządów z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w realizacji polityki prorodzinnej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] S. Sagan (red.), M. Sitek (red.), Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, Józefów 2016.

Sztychmiler R., Funkcja prokreacyjna rodziny w prawie polskim, [w:] J. Krukowski (red.), T. Śliwowski (red.), Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa
i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Łomża 6–7 września 2004, Łomża 2005.

Sztychmiler R., Czy trzeba wspierać rodzinę?, „Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 1999, nr 2.

Sztychmiler R., Polityka prorodzinna warunkiem rozwoju społeczności lokalnej. Wykład podczas otwarcia II Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 25 V 2000, „Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2000, nr 5.

Sztychmiler R., Realizacja polityki prorodzinnej w środowisku lokalnym według prawa kanonicznego, polskiego i Międzynarodowego. Wykład podczas konferencji samorządowej w Działdowie – 12 VI 2000, „Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2000, nr 6.

Wiecińska J., Smolińska E., Rada ds. Rodzin, „Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 1999, nr 1.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Taborski, A. (2019). Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako społeczna inicjatywa wspierania działań prorodzinnych samorządu i promocji rodziny w regionie. Studia Prawnoustrojowe, (46), 415–424. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5354

Andrzej Taborski 
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
https://orcid.org/0000-0002-1244-2303