Nielegalne przekroczenie granicy – aspekty prawnokarne

Małgorzata Trybus

Uniwersytet Rzeszowski
https://orcid.org/0000-0002-3053-3145Abstrakt

Illegal migration is often referred to as an entry or stay in a particular country in violation of the law of this country related to the hosting of refugees. A dwelling without permission in the particular country entails, among others, an illegal entry to its territory. In the Polish Penal Code, the legislator envisaged the responsibility for irregular entry into the Republic of Poland in contrary to the regulations of law from article 264. Trespasses, determined in this regulation, are presented within the limits of the coverage. Reflections include also remarks concerning the range of the illegal migration phenomenon in Europe and instances of violation of article 264 of the Penal Code in the Polish reality.


Słowa kluczowe:

criminal law, Penal Code, illegal migration, entry.


Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Ćwiąkalski Z., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny, Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212–277d, Warszawa 2017.

Herzog A. [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Jachimowicz M., Nowe zasady odpowiedzialności za nielegalne przekroczenie granicy RP, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 5.

Jachimowicz M., Przestępstwo organizowania nielegalnego przekroczenia granicy RP (art. 264§3 k.k.), „Jurysta” 2007.

Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym, „Archiwum Kryminologii”
2015, t. 37.

Lach A., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Laskowska K., Zorganizowany przerzut ludzi w świetle wyników badań empirycznych, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.

Majer P., Struktura, zadania i prawne podstawy działalności aparatu państwowego II RP do spraw repatriacji, reemigracji i emigracji, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 27.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Michalska-Warias A., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz – art. 222–316, Warszawa 2017.

Mozgawa M., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

Perkowska M., Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN” 2017, 12/3.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1979.

Wiak K., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Trybus, M. (2019). Nielegalne przekroczenie granicy – aspekty prawnokarne. Studia Prawnoustrojowe, (46), 439–452. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5356

Małgorzata Trybus 
Uniwersytet Rzeszowski
https://orcid.org/0000-0002-3053-3145