Organizational and legal procedures for ensuring the security and protection of an economic entity: a security knowledge approach

Oksana Vivchar

Ternopil National Economic University
https://orcid.org/0000-0001-9246-2226

Inna Zaitseva-Kalaur

Ternopil National Economic University
https://orcid.org/0000-0001-5924-5844

Oksana Redkva

Ternopil National Technical University named after I. Puliy
https://orcid.org/0000-0002-8246-4305

Volodymyr Gevko

Members of the Ukrainian Parliament


Abstrakt

W warunkach transformacji społeczeństwa ukraińskiego i tworzenia innowacyjnej gospodarki, stosowanie reżimu “tajemnicy handlowej” do informacji, które mają wartość handlową dla podmiotu gospodarczego, jest jedną z priorytetowych kwestii w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa gospodarczego. Należy jednak zauważyć, że procedura kwalifikowania informacji jako tajemnicy handlowej jest złożonym, wielowymiarowym zjawiskiem, wymagającym zastosowania środków prawnych i organizacyjnych w celu ochrony i bezpieczeństwa tajemnicy handlowej podmiotu. Na tej podstawie artykuł jasno określa etapy procedury kwalifikowania informacji jako tajemnicy handlowej. Analizie poddano nowoczesny, skuteczny system bezpieczeństwa i ochrony informacji, który ma wysoką wartość handlową dla zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotu. Dlatego też skuteczność ochrony cennych informacji handlowych będzie
zależeć od wysiłków podejmowanych przez zarząd. Jednakże, biorąc pod uwagę obecne realia, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie, które mają wpływ na ochronę cennych informacji handlowych: stały rozwój technologii informacyjnych oraz wzmacnianie lojalności pracowników.


Słowa kluczowe:

informacja, tajemnica handlowa, ochrona tajemnicy handlowej, zabezpieczenie tajemnicy handlowej, podmiot gospodarczy, wzmocnienie bezpieczeństwa gospodarczego


Chikin, S., Chernenko V., Upravlinnya komertsiynoyu tayemnytseyu na pidpryyemstvi: diyi orhanizatsiynoho, tekhnichnoho ta psykholohichnoho
kharakteru, „Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti” 5 (2011).

Lokotetska O., Systema zakhystu komertsiynoyi tayemnytsi pidpryyemstva, „Biznes Inform” 12 (2011).

Vivchar O., Integrated management system of financial and economic security business under conditions of post-crisis recovery, [w:] National Economic Reform: Experience of Poland and prospects for Ukraine. Part 3. Business management strategies, Kielce 2016.

Vivchar O., Management system interpreting financial and economic security business in economic processes, „Mathematics education” (Social Sciences) vol. 11 (2016), no. 4.

Zahoretska O., Osoblyvosti roboty z dokumentamy, shcho mistyat komertsiynu tayemnytsyu pidpryyemstva, „Dovidnyk kadrovyka” 9 (2011).
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Vivchar, O., Zaitseva-Kalaur, I., Redkva, O., & Gevko, V. (2019). Organizational and legal procedures for ensuring the security and protection of an economic entity: a security knowledge approach. Studia Prawnoustrojowe, (46), 453–464. https://doi.org/10.31648/sp.5357

Oksana Vivchar 
Ternopil National Economic University
https://orcid.org/0000-0001-9246-2226
Inna Zaitseva-Kalaur 
Ternopil National Economic University
https://orcid.org/0000-0001-5924-5844
Oksana Redkva 
Ternopil National Technical University named after I. Puliy
https://orcid.org/0000-0002-8246-4305
Volodymyr Gevko 
Members of the Ukrainian Parliament