Prawo do bycia zapomnianym a dostępność w wyszukiwarkach internetowych informacji odnoszących się do życia zawodowego osoby fizycznej

Katarzyna Ciućkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji


Abstrakt

Artykuł porusza kwestie dotyczące usunięcia z wyników wyszukiwania dostarczanych przez wyszukiwarkę internetową odniesień do stron zawierających informacje z życia zawodowego osoby fizycznej. Wiąże się to z realizacją prawa do bycia zapomnianym i obowiązkami operatora wyszukiwarki internetowej wynikającymi z tego prawa. W przypadku usuwania informacji z Internetu dochodzi też do najbardziej dostrzegalnego konfliktu prawa do bycia zapomnianym ze społecznym prawem do nieskrępowanego dostępu do informacji. Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów, które mogą być pomocne przy rozważeniu, który interes (indywidualny czy społeczny) ma w tym przypadku mieć charakter przeważający. W odniesieniu do informacji dotyczących życia zawodowego osoby fizycznej pomocne mogą okazać się kryteria aktualności i istotności.


Słowa kluczowe:

prawo do bycia zapomnianym, prawo do prywatności, wyszukiwarki internetowe, informacje o życiu zawodowym


Adkins M., Dutch Court grants „right to be forgotten” to doctor formally reprimanded for medical negligence [na:] „Collas Crill”, https://www.collascrill.com/news-updates/articles/dutch-court-grants-right-to-be-forgotten-to-doctor-formally-reprimanded-for-medical-negligence/ (dostęp 6 grudnia 2020 r.).   Google Scholar

Boffey D., Dutch surgeon wins landmark „right to be forgotten” case [na:] „The Guardian”, https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/21/dutch-surgeon-wins-landmark-right-to-be-forgotten-case-google, 21 stycznia 2019 r. (dostęp 6 grudnia 2020 r.).   Google Scholar

Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.   Google Scholar

English R., Doctor’s right to be forgotten [na:] „UK Human Rights Blog”, https://ukhumanrightsblog.com/2019/01/27/doctors-right-to-be-forgotten/, 27 stycznia 2019 r., (dostęp 6 grudnia 2020 r.).   Google Scholar

Kranenborg H., Google and The Right to Be Forgotten (Case C-131/12, Google Spain), „European Data Protection Law Review” 2015, nr 1, s. 70-79.   Google Scholar

Lee E., Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, „U. C. Davis Law Review” 2016, nr 49, s. 1017- 1095.   Google Scholar

Lee E., The Right to Be Forgotten v. Free Speech, „A Journal of Law and Policy form The Information Society. Chicago-Kemt College of Law Research Paper” 2015-2016, nr 12:1, s. 85-111.   Google Scholar

Lubis T., The Ruling of Google Spain Case: ‘The Right to Be Forgotten’ or ‘The Right to Censorship’? (2015), SSRN: https://ssrn.com/abstract=2872874 (dostęp 5 grudnia 2020 r.).   Google Scholar

Mendis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006.   Google Scholar

Wild M., Ochrona prywatności w prawie cywilnym (koncepcja sfer a prawo podmiotowe), „Państwo i Prawo” 2001, nr 4, s. 46-53.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Ciućkowska, K. (2021). Prawo do bycia zapomnianym a dostępność w wyszukiwarkach internetowych informacji odnoszących się do życia zawodowego osoby fizycznej. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6211 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Katarzyna Ciućkowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji