Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate

Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata

Paweł Lewandowski

Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA UW-M w Olsztynie


Abstrakt

W publikacji omówiono etapy tworzenia spółki handlowej, dokonując przeglądu niezbędnych przepisów. Celem artykułu jest opisanie problemów i wątpliwości, które mogą pojawić się na różnych etapach tworzenia spółki, takich jak wybór formy organizacyjnej działalności gospodarczej, przygotowanie umowy spółki, proces rejestracji spółki. Zwrócono uwagę na złożoność formularzy służących do rejestracji spółki oraz formalizm postępowania rejestrowego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że powstanie spółki handlowej to szerokie pole dla działalności prawnika, w zasadzie nie tyle ze względu na sformalizowaną procedurę, ale przede wszystkim z powodu doniosłych konsekwencji popełnienia błędów. Rozważania wskazują, że udział zawodowego pełnomocnika jest wysoce pożądany. Wobec tego zaproponowano wprowadzenie przymusu prawnego w przypadku zakładania spółki handlowej lub przynajmniej przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeby takiego przymusu.


Słowa kluczowe:

spółka handlowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestr, adwokat


BREGES, Z., JAKUPAK, T.: Digitalization of business register. In: InterEULawEast: Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations 2017, 4(2), p. 91-100.   Google Scholar

CARON, P.L.: The Estate Planning Advantages of Limited Liability Companies. In: Tax Notes 1996, Vol. 70, p. 998-1004.   Google Scholar

CRISTEA, S.: Comparative study: Limited liability company versus unlimited liability company. In: Perspectives of Business Law Journal 2013, 2(1), p. 70-78.   Google Scholar

DIAKOVYCH, M.: Notarial Protection and Defence of Corporate Rights of Participants (Founders) of a Limited Liability Company: Civil Legal Aspect. Law of Ukraine. In: Legal Journal (Ukrainian) 2016, Issue 12, p. 106-111.   Google Scholar

EGAN, B.F.: Choice of Entity Alternatives. In: Texas Journal of Business Law 2004, 39, no.3, p. 379-514.   Google Scholar

FEEHILY, R.: The role of the lawyer in the commercial mediation process: critical analysis of the legal and regulatory issues. In: South African Law Journal 2016, 133(2), p. 352-388.   Google Scholar

FREEDMAN, J.: Limited liability: Large company theory and small firms. In: Modern Law Review 2000, 63(3), p. 317-354.   Google Scholar

GORRIZ, C.: EU Company Law: Past, Present and Future. In: Global Jurist 2019, Vol. 19, Issue 1, p. 1-21.   Google Scholar

HEMINWAY, J., SULKOWSKI, A. J.: Blockchains, corporate governance, and the lawyer's role. In: Wayne Law Review 2019, 65(1), p. 17-56.   Google Scholar

KARAGUSSOV, F.: Development of Company Law in Kazakhstan. In: Juridica International 2016, 24, p. 84-95.   Google Scholar

KĘDZIERSKI, P.: Powstanie i rejestracja sp. z o. o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24), Warsaw 2019, Legalis.   Google Scholar

KIDYBA, A., KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK, K.: Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. In: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Kidyba (ed.), Lex 2013.   Google Scholar

KIDYBA, A.: commentary to art. 163. In: Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, A. Kidyba (ed), LEX/el. 2020.   Google Scholar

KIDYBA, A.: Prawo handlowe, Warsaw: C.H. Beck, 2019. 1046 pages. ISBN: 978-83-8158-718-1   Google Scholar

KLIMASZEWSKA A., MARIAŃSKI M., ZIĘTY J.J., WARYLEWSKA K.: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limiteé) we francuskim kodeksie handlowym. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem oraz porównaniem do polskiego Kodeksu spółek handlowych, Olsztyn, 2017.   Google Scholar

LEWANDOWSKI, P.: O wykonywaniu zawodu adwokata w formie spółki kapitałowej. In: Palestra 2016, no. 12, p. 42-49.   Google Scholar

LUPULESCU, A.: Some particularities concerning the limited liability company. In: Perspectives of Business Law Journal 2015, 4(1), p. 68-73.   Google Scholar

MEZZULLO, L.A.: Choice of Entity. In: CTEC Notes 1997, Vol. 22, Issue 4, p. 284-320.   Google Scholar

MICHNIK, A.: commentary to art. 6943a CCP. In: Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729, A. Marciniak (eds.), Warsaw 2020, Legalis.   Google Scholar

MOLL, D. K.: Minority Oppression & the Limited Liability Company: Learning (or Not) from Close Corporation History. In: Wake Forest Law Review 2005, Vol. 40, p. 883- 976.   Google Scholar

PONKA, V.: The Convergence of Law: The Finnish Limited Liability Companies Act as an Example of the So-Called Americanization of European Company Law. In: European Company Law 2017, Vol. 14, Issue 1, p. 22-28.   Google Scholar

SHER, H.: Due diligence investigations. In: Juta's Business Law 1998, 6(1), p. 15-19.   Google Scholar

SHERER, J. A., HOFFMAN, T. M., ORTIZ, E. E.: Merger and acquisition due diligence: proposed framework to incorporate data privacy, information security, e-discovery, and information governance into due diligence practices. In: Richmond Journal of Law & Technology 2014, 21(2), p. 1-76.   Google Scholar

SZAJKOWSKI, A., TARSKA, M.: commentary to art. 157 of the CCC. In: Kodeks spółek handlowych, t I. Przepisy ogólne, spółki osobowe, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (eds.), Warsaw: C.H. Beck, 2012. 1180 pages. ISBN: 978-83-255-4001-2.   Google Scholar

SZCZUROWSKI, T.: Zakres kognicji sądu w postępowaniu rejestrowym. In: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, 7, p. 27-32.   Google Scholar

TANAJEWSKA R., Charakter majątkowy i korporacyjny praw wynikających z udziału w spółce z o.o., “Studia Prawnoustrojowe”, 2016, no 32, p. 71-86.   Google Scholar

URDA, O.: Authorized individual, sole proprietorship, limited liability company: difficult choice that the small entrepreneur is facing. In: Analele Stiintifice Ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza Din Iasi Stiinte Juridice 2016, 62(1), p. 55-62.   Google Scholar

WILSON, T. H., SHEPPARD, J.: In memory of sergei magnitsky: lawyer's role in promoting and protecting international human rights. In: Houston Journal of International Law 2019, 41(2), p. 343-386.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Lewandowski, P. (2021). Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate: Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6223 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Paweł Lewandowski 
Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA UW-M w Olsztynie