Hans Gross – postać znana i nieznana

Jerzy Kasprzak

UWM
http://orcid.org/0000-0001-8634-7088

Władimir Jusupow

Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych w Kijowie
http://orcid.org/0000-0001-5216-4144


Abstrakt

Wszystkim, którzy zajmują się prawem i procesem karnym, kryminologią, kryminalistyką, począwszy od pracownika naukowego, sędziego, prokuratora, policjanta, doktoranta i studenta, nazwisko Hansa Grossa jest znane. Najczęściej występuje tylko skojarzenie; Hans Gross – „ojciec współczesnej kryminalistyki”, „autor pierwszego podręcznika kryminalistyki” i tylko tyle. Zdecydowana większość z wymienionych osób zapewne nic więcej nie powie. Praktycznie każdy powojenny podręcznik kryminalistyki w Polsce wymienia to nazwisko, ale poświęca osobie Hansa Grossa zaledwie kilka zdań, bez chociażby krótkiego omówienia sylwetki tego uczonego i jego dzieła. Nie można więc powiedzieć, iż postać tego uczonego jest w Polsce mało znana, powołujemy się często na cytaty z jego opracowań.


Słowa kluczowe:

kryminalistyka, nauki kryminalistyczne, historia kryminalistyki, metody badawcze, H. Gross


Brzęk W., Kilka uwag na temat zakresu czasowego dziejów kryminalistyki, [w:] J. Widacki (red.), Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki, Katowice 1983.   Google Scholar

Brzęk W., Pionierzy kryminalistyki polskiej, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155.   Google Scholar

Brzęk W., Próba periodyzacji dziejów polskiej kryminalistyki, „Problemy Kryminalistyki” 1981, nr 150.   Google Scholar

Buszko J., Grodziski S. (red.), Wielka historia świata, t. 10, Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej, Warszawa 2006.   Google Scholar

Całkiewicz M., Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, „Problemy Kryminalistyki” 2008, nr 259.   Google Scholar

Całkiewicz M., Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, „Problemy Kryminalistyki” 2008, nr 260.   Google Scholar

Całkiewicz M., Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa 2010.   Google Scholar

Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011.   Google Scholar

Chwalba A. (red.), Wielka historia świata, t. 9, Świat w latach 1800–1850, Warszawa 2006.   Google Scholar

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973.   Google Scholar

Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.   Google Scholar

Czeczot Z., Czubalski M., Zarys Kryminalistyki, Warszawa 1972.   Google Scholar

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.   Google Scholar

Czisnikow W.N., A.A. Lewenstim – pierwyj propagandist trudow Gansa Grossa i nauki kriminalistiki w Rosijskoj Impierii, „Kriminalisticznij wisnik” 2014, nr 1(21).   Google Scholar

Dienes G.M., Gross – Stadt. Hanss Gross und sein Lebensmittelpunkt Graz, [w:] Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher (red.), Hans Gross – ein ‚Vater’ der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.   Google Scholar

Escande R., Czarna księga rewolucji francuskiej, Dębogóra 2015.   Google Scholar

Gebhard H., Wolność, równość, morderstwo. Zbrodnie rewolucji francuskiej, Kraków 2017.   Google Scholar

Girdwoyń P., Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Warszawa 2001.   Google Scholar

Gołębiowski J., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008.   Google Scholar

Górski F., Czarna księga, t. 1 i 2, Warszawa 2016.   Google Scholar

Grassberger R., Pioneers in Criminology XIII – Hans Gross (1847–1915), „Journal of Criminal Law and Criminology” 1957, vol 47, nr 4.   Google Scholar

Gross H., Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, Graz 1899.   Google Scholar

Gross H., Rukowodstwo k rassliedowaniju priestuplienii, Moskwa 1930.   Google Scholar

Gruza E, Przyczynek do zagadnienia dopuszczalności i wykorzystania „dowodów naukowych” w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 7/8.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Kilka refleksji na temat sugestii wprowadzenia instytucji sędziego śledczego, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.   Google Scholar

Gurgul J., Sprzężenie: biegły – prokurator (policjant), „Problemy Kryminalistyki” 1997,nr 216.   Google Scholar

Gurgul J., Wybrane problemy w kontaktach organu procesowego z biegłym, „Problemy Kryminalistyki” 2004, nr 244.   Google Scholar

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.   Google Scholar

Jusupow W.W., Priedmiet kriminalistiki: etapi formuwania ta suczasni pidchodi, „Tieorija ta praktika sudowoj ekspiertizy i kriminalistiki” 2018, nr 18.   Google Scholar

Kasprzak J., Błędy w jednej sprawie, czyli jeszcze raz o potrzebie znajomości kryminalistyki przez prawników, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010.   Google Scholar

Kocher G., Der Privatmann Hans Gross, [w:] Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher (red.), Hans Gross – ein ‚Vater’ der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.   Google Scholar

Konieczny J., Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki?, „Państwo i Prawo” 2012, z. 1(791).   Google Scholar

Krzymuski E., Wykład procesu karnego, Kraków 1922.   Google Scholar

Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011.   Google Scholar

Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937.   Google Scholar

Milewski S., Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 2009.   Google Scholar

Mühlbacher T., Der Staatsdiener Hans Gross, [w:], Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher (red.), Hans Gross – ein ‚Vater’ der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.   Google Scholar

Nieżurbida S.I., Hans Gross; liudina, wczienij, wczitiel, „Wisnik Akademii Prokuratury Ukrainy” 2006, nr 3.   Google Scholar

Nieżurbida S.I., Diaczuk M.P, Sabadasz R.W., Zagorodna N.M., Hans Gross – Bibliograficzieskij pokażczik, Czerniowce 2015.   Google Scholar

Perrot M. (red.), Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. 4, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.   Google Scholar

Piskorski K., O potrzebie badania żargonu przestępców, „Problemy Kryminalistyki” 1957, nr 8.   Google Scholar

Probst K., Hans Gross – Osnowopołożnik kriminalistiki, [w:] S.I. Nieżubrida, M.P. Diaczuk, R.W. Sabadasz, N.M. Zagorodna (red.), Hans Gross – Bibliograficzieskij pokażczik, Czerniowce 2015.   Google Scholar

Ryttel P., Ryttel K., Historie kryminalne. Wiek XIX, Konin 2017.   Google Scholar

Secher R., Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – departament zemsty, Warszawa 2003.   Google Scholar

Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Olsztyn––Szczecin 2012.   Google Scholar

Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007.   Google Scholar

Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 1971.   Google Scholar

Tomaszewski T., Stary biegły w nowej szacie, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2003, t. VII, cz. 1.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kasprzak, J., & Jusupow, W. (2021). Hans Gross – postać znana i nieznana. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6392

Władimir Jusupow 
Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych w Kijowie
http://orcid.org/0000-0001-5216-4144