Urządzanie nielegalnych gier losowych w mediach społecznościowych przez przedsiębiorców

Anita Kubanek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://orcid.org/0000-0002-7571-3772


Abstrakt

Maksymalizacja zysków w firmach jest celem, który powszechnie przyświeca przedsiębiorcom. Niektórzy z nich korzystają z dobrodziejstw sieci Internet, jakim są social media, aby jeszcze skuteczniej docierać do klientów. Organizują tam również aktywności, którym przyświeca rzeczywiście cel promocyjny jednak niekiedy działania te są poza granicami prawa, jak jest w przypadku organizacji różnych losowań i loterii. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy loteria organizowana w mediach społecznościowych jest rzeczywiście grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ponadto poddano analizie podstawy prawne (zarówno prawo powszechnie obowiązujące jak i regulaminy wewnętrzne) urządzania loterii oraz zgłębiono problematykę odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów prawa. Artykuł został wzbogacony o część empiryczną, zawierającą badania własne z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak wykazała analiza przepisów prawa, orzeczeń i literatury przedmiotu nie wszystkie organizowane na Facebooku loterie są niezgodne z prawem. Głównym wyznacznikiem zakwalifikowania loterii na Facebooku jako gry hazardowej jest nabycie produktu lub usługi jako warunku udziału w grze. Tym samym wymóg polubienia postu lub wpisania komentarza nie narusza ustawy o grach hazardowych.


Słowa kluczowe:

hazard, loterie, media społecznościowe, Facebook, gry hazardowe


Babiarz S. (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, 2018, LEX.   Google Scholar

Frąckowiak K., Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Elset, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Kowalski S., Włodkowski O., Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Difin, Warszawa 2016.   Google Scholar

Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2011.   Google Scholar

Nawacki M., Karalność gier na automatach, „Studia Prawnoustrojowe” 2008, nr 8.   Google Scholar

Prusak F., Prawo karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2008.   Google Scholar

Radowicki S., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, LEX.   Google Scholar

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowania karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Woronowicz B.T., Hazard – historia, zagrożenia i drogi wyjścia, Media Rodzina Sp. z o.o., Poznań 2012.   Google Scholar

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kubanek, A. (2021). Urządzanie nielegalnych gier losowych w mediach społecznościowych przez przedsiębiorców. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6395

Anita Kubanek 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://orcid.org/0000-0002-7571-3772