The Legal and Organizational Framework of Preschool Education in Poland

Danuta Kurzyna-Chmiel

University of Silesia in Katowice
http://orcid.org/0000-0001-9168-5874


Abstrakt

W artykule zostały przedstawione prawno-organizacyjne ramy wychowania przedszkolnego w naszym kraju. Wychowanie to należy uznać za ważny etap w rozwoju dziecka. W celu realizacji postulatu szerszej jego dostępności stworzono możliwość zakładania nie tylko przedszkoli publicznych, ale też przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Istnieje też wyraźna regulacja prawna procesu rekrutacji do placówek publicznych i opłat za sprawowaną w nich  opiekę. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki przedszkolnej uprawnionym dzieciom są gminy. Przede wszystkim, prowadzą one publiczne placówki samorządowe, kontrolują placówki niepubliczne funkcjonujące na ich terenie oraz zapewniają bezpłatny dowóz dzieciom i opiekę podczas jego trwania.


Słowa kluczowe:

wychowanie przedszkolne, obowiązek, gminy, zadania publiczne


Dolnicki B., Local Government, Warsaw 2019.   Google Scholar

Kielan J., Organization and functioning of other forms of pre-school education, Warsaw   Google Scholar

  Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Education as a public task, Warsaw 2013.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., The Foreigners’ Right to Learn – the Analysis of National Legal   Google Scholar

Solutions in the Area of the Education System, „Studies in Law and Administration   Google Scholar

System” 2020, issue 47.   Google Scholar

Lipowicz I., Local Governments in the 21 Century, Warsaw 2019.   Google Scholar

Pilich M., The Act on the Education System. Commentary, Warsaw 2015.   Google Scholar

Skrzydło-Niżnik I., The Model of the Local Government System in Poland against the Background of Administrative Law, Cracow 2007.   Google Scholar

Szczechowicz A., A Few Comments on the Responsibility of Public Authorities in Poland, „Studies in Law and Administration System” 2019, issue 43.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kurzyna-Chmiel, D. (2021). The Legal and Organizational Framework of Preschool Education in Poland. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6396

Danuta Kurzyna-Chmiel 
University of Silesia in Katowice
http://orcid.org/0000-0001-9168-5874