Separacja i rozwód (podobieństwa i różnice)

Bogna Przybyszewska-Szter

UWM
http://orcid.org/0000-0001-8513-2149


Abstrakt

Niniejszy artykuł ujmuje rozważania teoretyczne nad problematyką prawną rozwodu i separacji małżeńskiej. Oprócz zagadnień materialnoprawnych uregulowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, uwzględniono również zagadnienia prawnoprocesowe, przy czym te dwie instytucje przedstawiono na zasadzie wskazania podobieństw i różnic. Szereg wypowiedzi doktryny usiłuje zestawić i porównać separację z rozwodem, wskazując na zalety lub wady tych rozwiązań, chociaż w rzeczywistości każda z tych instytucji jest całkowicie innej natury, ma odmienne cele, zabezpiecza także całkowicie różne uprawnienia małżonków.


Słowa kluczowe:

rozwód, separacja, podobieństwa, różnice


Bedełek J., Niemiałtowska G., [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw o separację, wyd. pierwsze, Warszawa 2013, s. 15   Google Scholar

Bodnar A., Dąbrowska U., Ignaczewski J., Maciejowska J., Stempniak A., Śledzińska--Simon A., Rozwód i separacja. Komentarz, seria: Sądowe komentarze tematyczne, J. Ignaczewski (red.), wyd. trzecie, Warszawa 2014   Google Scholar

Ciepła H., Czech B., Domińczuk T., Kalus S., Piasecki K., Sychowicz M., Komentarz k.r.o., Warszawa 2000.   Google Scholar

Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Komentarz k.p.c., Warszawa 2002.   Google Scholar

Halaberda J., Separacja – wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), „Rejent” 2001, nr 11(127).   Google Scholar

Kasprzyk P., Instytucja separacji małżeńskiej, Lublin–Sandomierz 1999.   Google Scholar

Panowicz-Lipska J., Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991.   Google Scholar

Panowicz-Lipska J, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, „Państwo i Prawo” 1999, nr 10.   Google Scholar

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.   Google Scholar

Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, wyd. drugie, Warszawa 2001.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Przybyszewska-Szter, B. (2021). Separacja i rozwód (podobieństwa i różnice). Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6398

Bogna Przybyszewska-Szter 
UWM
http://orcid.org/0000-0001-8513-2149