Aggression towards animals and aggression towards people – report from research records

Joanna Narodowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki


Abstrakt

Współczesna kryminologia odnotowuje co raz większą eskalację zachowań agresywnych. W społeczeństwie polskim obserwuje się zarówno brutalizację przestępstw związanych z agresją fizyczną jak i agresją słowną. Jednocześnie społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę i piętnuje zachowania agresywne wobec zwierząt. Wyrazem tego są proponowane zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Celem artykułu jest ukazanie, iż istnieją ścisłe związki pomiędzy agresją wobec ludzi oraz zwierząt, którego sprawcami są te same osoby. Artykuł stanowi raport z badań prowadzonych przez autorkę. Artykuł został podzielony na sześć części: wstęp ukazujący status quaestionis problematyki, metodologię badań, wyniki badań sprawców objętych badaniami aktowymi, teorie kryminologiczne wyjaśniające zachowania agresywne oraz wnioski. Podstawową konkluzją jest wskazanie, że istnieją związki pomiędzy agresją wobec ludzi i zwierząt, w szczególności związki te są zauważalne z przestępstwem znęcania się nad osobą najbliższą (przemoc domowa), które jest spenalizowane w art. 207 polskiego Kodeksu karnego.

 


Słowa kluczowe:

agresja, przemoc wobec ludzi, przemoc wobec zwierząt, korelacje, kryminologia


1. Ascione F.R., Arkow P. (eds.), Child Abuse, Domestic Violence and Animal Abuse. Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention, West Lafayette: Purdue University Press 1999.
2. Ascione F.R., Children and Animals. Exploring the Roots of Kindness and Cruelty, West Lafayette: Purdue University Press 2005.
3. Ascione F.R., The International Handbook of Animal Abuse and Cruelty. Theory, Research and Application, West Lafayette: Purdue University Press 2007.
4. Bandura A., Social learning theory, Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1977.
5. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001.
6. Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.
7. Blazina Ch., Boyraz G., Shen-Miller D. (eds.), The Psychology of the Human-Animal Bond. A Resource for Clinicians and Researchers, New York: Springer 2011.
8. Buss A.H., Perry M., The aggression questionnaire, “Journal of Personality and Social Psychology” 1992, vol. 63, no 3.
9. Cichy A., Szyjko C., Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej, Warszawa 2015.
10. Cierpiałkowska L., Zachowania asertywne i agresywne w rodzinach z problemami alkoholowymi, [in:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, M. Binczycka-Anholcer (ed.), Warszawa 2003.
11. DeGue S., A triad of family violence. Examining overlap in the abuse of children, partners and pets, [in:] The Psychology of the Human-Animal Bond. A Resource for Clinicians and Researchers, Ch. Blazina, G. Boyraz, D. Shen-Miller (eds.), New York: Springer 2011.
12. Farrington D.P., Human development and criminal careers, [in:] The Oxford handbook of criminology, M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds.), New York: Oxford University Press 1994.
13. Fitzgerald A.J., Animal Abuse and Family Violence: Researching the Interrelationships of Abusive Power, Lewiston: Edwin Mellen Press 2005.
14. Freud S., The ego and the id, London: Hogarth 1927.
15. Gottfredson M.R., Hirschi T., A general theory of crime, Stanford: Stanford University Press 1990.
16. Grzyb M., Habzda-Siwek E., Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, “Archiwum Kryminologii” 2013, no 35.
17. Gullone E., Arkow P., Animal Cruelty, Antisocial Behaviour and Aggression. More than a Link, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012.
18. Hirschi T. Causes of delinquency, Berkeley: University of California Press 1969.
19. Hirschi T., Crime and Family, [in:] Crime and public policy, J.Q. Wilson (ed.), San Francisco: Institute for Contemporary Studies 1983.
20. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009.
21. Hutton J.S., Animal abuse as a diagnostics approach in social work, [in:] New Perspectives on Our Lives with Companion Animals, A.H. Katcher, A.M. Beck (eds.), Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1983.
22. Kędzierska G., Kryminologiczna i kryminalistyczna analiza wybranych elementów udziału kobiet w realizacji przestępstwa, [in:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (eds.), Olsztyn 2005.
23. Krahe B., Agresja, Gdańsk 2003.
24. Lackwood R., Ascione F.R., Cruelty to Animals and Interpersonal Violence. Readings in Research and Application, West Lafayette: Purdue University Press 1998.
25. Lew-Starowicz Z., Pikulski S., Zazdrość, seks, zbrodnia, Warszawa 1990.
26. Lynch J.M., The Greening of Criminology: a Perspective for the 1990’s, “Critical Criminologist” 1990, no 2(3).
27. Maher J., Pierpoint H., Beirne P. (eds.), The Palgrave International Handbook of Animal Abuse Studies, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017.
28. Merz-Perez L., Heide K. M., Animal Cruelty. Pathway to Violence against People, Walnut Creek: Altamira Press 2004.
29. Narodowska J., Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi w świetle badań aktowych, „Archiwum Kryminologii” 2018, no 40.
30. Sutherland E.H., Cressey, D.R., Criminology, Philadelphia: J. B. Lippincott 1970.
31. Sutherland E.H., Principles of criminology, Philadelphia: J. B. Lippincott 1939.
32. Sykes G.M., Matza D., Techniques of neutralization: A theory of delinquency, “American Sociological Review” 1957, no 22.
33. Toroń B., Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Kraków 2013.
34. Tsirigotis K., Gruszczyński W., Agresja u dorosłych dzieci alkoholików, [in:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, M. Binczycka-Anholcer (ed.),Warszawa 2003.
35. Wolfgang M.E., Patterns in Criminal Homicide, Philadelphia: University of Pennsylvania 1975.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Narodowska, J. (2021). Aggression towards animals and aggression towards people – report from research records. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6618

Joanna Narodowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki