Rola zamówień publicznych w tzw. ,,Zielonej transformacji’’

Michal Andrzej Kania

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

Współczesne wyzwania stojące przed sektorem publicznym, tak na poziomie krajowym jak i unijnym obejmują kilka aspektów. W perspektywie długoterminowej wyzwania te dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z transformacją technologiczną oraz transformacją ekologiczną. Transformacja ekologiczna wdrażana jest przede wszystkim w celu osiągnięcia porozumienia Paryskiego zawartego w 2015 roku. Istotną rolę w implementacji obu celów odgrywają zamówienia publiczne. Rola zamówień publicznych wynika z potencjału rynku, kształtowanego dwoma czynnikami. Po pierwsze, liczbą podmiotów zobowiązanych do stosowania regulacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych. Po drugie, wysokością środków finansowych wydawanych w oparciu o procedurę zamówień publicznych. Kluczowe znaczenie tzw. ,,zielonych’’ zamówień publicznych wynika obecnie z polityki Komisji Europejskiego określonej w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych niesie za sobą potencjał znacznego wzrostu aspektów środowiskowych w rodzimych zamówieniach publicznych. Konieczny element efektywnej implementacji tzw. ,,zielonych’’ zamówień publicznych stanowi ciągłe podnoszenie wiedzy i kompetencji sektora publicznego w obszarze przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Celem artykułu jest dokonanie analizy roli zamówień publicznych w transformacji ekologicznej w kontekście rozwiązań unijnych oraz krajowych.

 



Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Kania, M. A. (2021). Rola zamówień publicznych w tzw. ,,Zielonej transformacji’’. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6628 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Michal Andrzej Kania 
Uniwersytet Śląski w Katowicach