Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane

Radosław Krajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

Pracodawcy i organizatorzy w zakresie wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi mają obowiązek uzyskiwania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane oraz podejmujące takie aktywności wobec nich. Jego niedopełnienie skutkuje odpowiedzialnością karną za wykroczenie. Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe jej przedstawienie, w tym zwrócenie uwagi na szczegóły jej dotyczące. Jest bowiem tak, że krąg podmiotów zobowiązanych w przedmiotowym zakresie jest szeroki, co nie jest wprost wyrażone w przepisach, a i wiele kwestii z tym związanych budzi pewne wątpliwości, które niniejsze opracowanie stara się wyjaśniać.


Słowa kluczowe:

ochrona małoletnich, przestępstwa seksualne, rejestr sprawców przestępstw seksualnych


Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2006.

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006.

Krajewski R., Rejestr sprawców przestępstw seksualnych, Przegląd Sądowy 2019, nr 11-12.

Morawska A., Strategie postepowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów (w:) Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, red. M. Sajkowska, Warszawa 2004.

Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Krajewski, R. (2021). Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6704

Radosław Krajewski 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy