Konsekwencje skierowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do osoby zmarłej niebędącej inwestorem

Tomasz Brzezicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Przystupa

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku


Abstrakt

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu posiada kluczowe znaczenie dla procesu inwestycyjnego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ona podstawę dla działania inwestora na dalszych jego etapach. Poprawność jej doręczenia determinuje poprawność całego procesu inwestycyjnego, a skuteczność doręczenia może wiązać się także z szybkością realizacji inwestycji. W niniejszym artykule zostaną omówione konsekwencje skierowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu do osoby zmarłej nie będącej inwestorem, a także konsekwencjami jej doręczenia. Problematycznym jest czy konsekwencje takiego doręczenia są odmienne w sytuacji gdy osobą zmarłą jest inna niż inwestor strona postępowania, względem sytuacji gdy osobą zmarłą jest inwestor. Analizując przedstawiony problem wykorzystaliśmy metodę dogmatyczną, w głównej mierze koncentrując się na analizie poglądów judykatury i praktycznych konsekwencjach doręczenia decyzji osobie zmarłej. Same rozważania, choć dotyczą tylko decyzji o warunkach zabudowy posiadają charakter uniwersalny i mogą znaleźć zastosowanie także do innych decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym.

 


Słowa kluczowe:

decyzja o warunkach zabudowy, doręczenie, śmierć strony, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji


Borkowski J., Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź–Zielona Góra 1998.   Google Scholar

Buczyński K., [w:] J. Dziedzic-Bukowska, J. Jaworski, P. Sosnowski, K. Buczyński, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.   Google Scholar

Despot-Mładanowicz A., [w:] A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, 2019, Lex.   Google Scholar

Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, wyd. drugie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Pacura M., Osoby uprawnione do udziału w postępowaniu w przedmiocie wydania warunków zabudowy, 2015, Lex.   Google Scholar

Przybysz P.M., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, 2021, Lex.   Google Scholar

Zachariasz I., [w:] H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 201   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Brzezicki, T., & Przystupa, Łukasz. (2021). Konsekwencje skierowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do osoby zmarłej niebędącej inwestorem. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6830

Tomasz Brzezicki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz Przystupa 
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku