Krystyna Ziółkowska, Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 267

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Abstrakt

Przedmiotem recenzji jest monografia K. Ziółkowskiej nt. „Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy został wskazany już w kodeksie pracy z 1974 r. Od początku obowiązek ten był ujęty w sposób ogólny, a jego treść była odczytywana nie tylko poprzez zmieniające się regulacje prawne, ale również zmiany społeczno-gospodarcze. W monografii ukazano współczesną interpretację obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. Wśród obowiązków szczegółowych wymieniono między innymi obowiązek poddania się działaniom pracodawcy polegającym na kontroli poczty elektronicznej i korzystania z Internetu. Omówiono również whistleblowing jako przejaw obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, a także prawo pracownika do krytyki pracodawcy. Ponadto przeprowadzono analizę powiązań obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy z innymi obowiązkami podstawowymi wskazanymi w kodeksie pracy. Wybór tematu monografii, sposób formułowania celów rozważań oraz argumentacja Autorki zasługują na aprobatę. Rozważania Autorki stanowią zatem istotne źródło wiedzy i inspiracji do dalszych badań naukowych w doktrynie prawa pracy. Powyższe uzasadnia przygotowanie pozytywnej recenzji monografii.
Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Giedrewicz-Niewińska, A. (2021). Krystyna Ziółkowska, Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 267. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6906 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Aneta Giedrewicz-Niewińska