The running of animal shelters by non-governmental organizations

Emil Kruk

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The article is of a scientific research nature, and its main aim is to discuss selected problems regarding the operation of animal shelters by NGOs. It is worth noting at this point that the study is focused on the presentation of practical aspects of the issue. The research has been aimed primarily at resolving doubts about whether or not NGOs are required to obtain a permit to run a shelter for homeless animals and doubts regarding the legal nature of ‘agreements’ on the operation of animal shelters, concluded by NGOs with competent local government bodies. The findings made in this respect are complemented by comments on the recently proposed amendments to the Act of 21 August 1997 on the protection of animals, which provided for subjective restrictions involving the narrowing of the circle of entities authorized to run shelters for homeless animals and introduced requirements to be met by natural persons involved in running the shelters.


Słowa kluczowe:

prawo, zwierzę bezdomne, schronisko dla zwierząt, organizacja społeczna, samorząd terytorialny, przedsiębiorca, zezwolenie, porozumienie, działalność gospodarcza, działalność zarobkowa


Chmielnicki P., Komentarz do art. 7 u.c.p.g., [in:] P. Chmielnicki (ed.), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, 2007, Lex.   Google Scholar

Dominowska J., Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Kolanko M., Widmo nowej „piątki dla zwierząt”. Projekt to kwestia czasu, „Rzeczpospolita” of 30 listopada 2020 r., https://www.rp.pl/Polityka/311309904-Widmo-nowej--piatki-dla-zwierzat-Projekt-to-kwestia-czasu.html.   Google Scholar

Kuszlewicz K., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.   Google Scholar

Lubeńczuk G., Komentarz do art. 4 ustawy – Prawo przedsiębiorców, [in:] M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, 1st edition, Warszawa 2019, Legalis.   Google Scholar

Radecki W., Komentarz do art. 7 u.c.p.g., [in:] W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, 5 edition, 2016, Lex.   Google Scholar

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Difin, Warszawa 2015.   Google Scholar

Rudy M., Suszek O., Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Co ostatecznie uchwalił   Google Scholar

Sejm?, https://www.swps.pl/strefa-prawa/artykuly/22484-nowelizacja-ustawyo-ochronie-zwierzat-co-ostatecznie-uchwalil-sejm?fbclid=IwAR2E4aXDWvA8g8WKIT95gQQY kn98sIfSy3d_j-7WdZzHhGFo8kUrYt4dsCA.   Google Scholar

Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt, EkoPress, Białystok 2010.   Google Scholar

Suska M., Gmina a schronisko dla bezdomnych zwierząt, [in:] T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil, M. Suska (eds.), Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt, University of Silesia Publishing, Katowice 2016.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kruk, E. (2021). The running of animal shelters by non-governmental organizations. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7074

Emil Kruk 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie